Verkeer en waarom blijven de parkeerplaatsen in de Wolvenhof leeg?

In dit bericht aandacht voor de plannen voor een nieuwe straatindeling van de Wittevrouwenstraat-Voorstraat. Het roept de vraag op of voor alle verkeer wel voldoende plaats zal blijven. Een mooi artikel over wooninitiatief De Witte Wolf is verschenen in de Binnenstadskrant. Voorts is er aandacht voor historie met de onthulling van informatieborden bij Puschkin. Waarom blijven de parkeerplaatsen in de Wolvenhof leeg?

Verkeer Wittevrouwenstraat-Voorstraat

De eerste avond van de drie avonden waarin de buurt meepraat over de herindeling van de Wittevrouwenstraat-Voorstraat is achter de rug. Meer dan 100 bewoners en ondernemers werden allen actief betrokken bij het maken van de plannen.

De gemeente had er een mooi programma van gemaakt: in verschillende ronden werd de toekomst beoordeeld. Dat gebeurde in groepen van maximaal acht deelnemers aan een tafel. Thema’s waren auto’s met parkeren, fietsen en fietsstallingen, voetgangers en hindernissen. Er zijn bewoners en bezoekers: allen eisen hun plek op. De fiets claimt meer ruimte, de voetganger heeft wensen en de auto moet nog steeds kunnen. Gaat dat lukken? De problematiek is niet alleen met een andere straatindeling op te lossen. De wijkraad Binnenstad bepleit een bredere visie op het verkeer in, naar en door de binnenstad. Wij zijn het daar mee eens en beraden ons over het aangaan van een bredere discussie.

De Witte Wolf zet territorium uit

Er zijn bij Stadsdorp Wolvenburg verschillende initiatieven bekend die plannen aan het maken zijn voor een definitieve bestemming van bolwerk Wolvenburg. Het wooninitiatief De Witte Wolf is stappen aan het maken. Een mooi artikel stond onlangs in de Binnenstadskrant. Ook is er al een initiatief voor een duurzamer gebouw. Ga naar de pagina Toekomst op onze website.

Horeca op Wolvenburg

The Village gaat in 2017 haar koffiebranderij en bakkerij verplaatsen. Zij hebben in de buurt ruimte gevonden. Bij de gevangenis is de ruimte met het ruime terras beschikbaar voor nieuwe ‘tijdelijke’ horeca. Daar is al belangstelling voor.

Garage Immink

Het hoekpand waar Puschkin haar dagcafé heeft, is in 1912 als autofabriek in gebruik genomen. Het pand is onlangs in oude luister hersteld met de reclame-ornamenten van de fabriek op het dak.

De historie van de plaats gaat verder terug. Hier was tot 1663 het Wittevrouwenklooster gevestigd op een groot terrein. Onlangs zijn op het pand informatieborden aangebracht. De onthulling werd gedaan door wethouder Kees Geldof en eigenaresse Cherrylyn Ton. De informatie is aangereikt door Ridderschapkwartier.

Parkeergarage Wolvenhof

Van een parkeerplaats op straat naar de garage, dat zou mogelijk zijn bij parkeergarage Wolvenhof. Bij vragen van buurtbewoners meldt de gemeente dat er geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Toch zijn 15 van de 20 plaatsen van de gemeente al jaren leeg. Wie lost dit raadsel op?

 

Download de volledige nieuwsbrief februari onder deze link.

Reacties zijn gesloten.