Tijdelijk gebruik door Bewaakt & Bewoond

Op 20 januari 2015 heeft de gemeente Utrecht de aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor tijdelijk gebruik van de gevangenisgebouwen door Bewaakt & Bewoond. De aanvraag is op 22 december 2014 ingediend.

In dit bericht staat de aanvraag. Op de plattegrond is het geplande gevarieerde gebruik van de gebouwen aangegeven. Wolvenplein 1 moet natuurlijk Wolvenplein 27 zijn, maar let op de opening van het hek aan de Wolvenstraat zijde. Het wordt een directe toegang naar het geplande pop-up restaurant met terrassen.

141224-plattegrond-aanvraag-tijdelijk-gebruik-gevangenis-wolvenplein-bewaaktenbewoond

De aanvraag (deze informatie is bij balie 28 in het Stadskantoor verkregen)

De aanvraag: het tijdelijk gebruik van een voormalig gevangeniscomplex voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, werkplekken voor zzp-ers, ateliers en kleinschalige kamerbewoning voor een periode van 5 jaar.

Aan de gebouwen worden geen aanpassingen aangebracht. Bewaakt & Bewoond is gemachtigd namens eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf om als tijdelijk beheerder op te treden. Het gebruik geldt voor alle ruimten in het complex, inclusief de luchtplaatsen, de buitenruimte en een wandelroute langs de singelgracht.

Het initiatief heeft de naam ‘DE VRIJHEID’

‘DE VRIJHEID’ zal een nieuwe verrijking moeten worden voor de gemeente Utrecht en al haar inwoners. Daarom willen Bewaakt & Bewoond en het Rijksvastgoedbedrijf een brede maatschappelijke invulling geven aan het complex zodat iedereen iets van zijn gading kan vinden in dit unieke pand wat zo lang gesloten is geweest. De voormalige woningen (recenter kantoorruimtes) aan de voorzijde zullen werkplekken blijven waar zzp-ers of bedrijfjes voor een interessante maandelijkse vergoeding kunnen starten. Ditzelfde zal gelden voor de grotere ruimten (doorgebroken cellen) in vleugel A en C van het cellencomplex waar vroeger de arts, kapper, tandarts etc. hun plek hadden. De voormalige 7 m2 en 10 m2 cellen van vleugels A, B en C op de begane grond zullen deels leeg blijven ten behoeve van tentoonstellingen, exposities en historische rondleidingen. De soortgelijke cellen op de eerste en tweede verdiepingen zullen als atelier dienen voor Utrechtse kunstenaars die een werkplek zoeken.

De twee luchtplaatsen zullen beschikbaar worden gesteld voor kleinschalige evenementen, zoals rondom de Tour de France, een buurt BBQ of een evenement zoals een Foodfestival of kerstmarkt.

De gymzaal zal gebruikt gaan worden voor diverse partijen zoals een koor dat een oefenlocatie nodig heeft, kindergymnastiek, yoga en personal training. Als laatste ruimte zal de monumentale kapel gebruikt worden voor diverse doeleinden, zoals lezingen, proeverijen en tentoonstellingen.

De kamers in het huis van de half open inrichting zijn geschikt voor bewoning. Het is het pand aan de voorzijde rechts (het voormalig ISD-huis, ooit het woonhuis van onze buurtbewoner en voormalig bewaarder Davidis en kantine voor het personeel, zie foto). In dat pand en de corridor zijn op de verdieping twaalf ruimtes beschikbaar voor bewoning, zij beschikken allemaal over een eigen toilet en douche en zijn redelijk ruim. Bewaakt en Bewoond gaat ze verhuren voor tijdelijke huisvesting aan maximaal tien studenten.

De begane grond verdieping van het ISD-huis wordt een pop-up restaurant met twee terrassen. Eén terras komt meer aan de waterzijde te liggen in de voormalige tuin van de personeelskantine, het andere terras op het voorplein voor het huis. Op de foto staat het ISD-huis:

2002-isd-huis-gevangenis-wolvenplein

Toelichting

Bij de aanvraag heeft Floris Zwolsman de volgende toelichting gegeven:

De wens van Bewaakt & Bewoond is om jong en oud de mogelijkheid te geven het complex te bezoeken tijdens het tijdelijk beheer, en starters, kunstenaars  en zzp-ers de kans te bieden voor een lage maandelijkse vergoeding een mooie werkplek te krijgen in hartje Utrecht.

De bereikbaarheid zal niet anders zijn dan in de tijd dat de gevangenis operationeel was. De 35 tot 40 parkeerplekken op het eigen terrein blijven gehandhaafd, net als de toegangsslagboom. Alleen mensen met een kantoor en/of atelier in het complex hebben een toegangspas van de slagboom. Bij evenementen zoals HACKING HABITAT zal er duidelijk worden gecommuniceerd dat er geen parkeergelegenheid bestaat in de wijk en zullen er plattegronden beschikbaar zijn met nabijgelegen parkeergarages. Het verwachte vrachtverkeer zal minimaal zijn in verhouding tot de periode van de gevangenis.

Het aantal bezoekers zal fluctueren aangezien er evenementen en tentoonstellingen zullen plaatsvinden zoals Kunstliefde met ‘ONDER CONTROLE’ die de primeur zal krijgen bij de start van het beheer en HACKING HABITAT die in 2016 een grote kunstmanifestatie zal houden. In het extreemste geval worden maximaal 1.000 bezoekers per dag verwacht, verspreid over de gehele dag. Bij andere evenementen zullen er eerder maximaal 300 bezoekers zijn per keer. Maar de tentoonstellingen zijn uitzonderingen op het normale gebruik van het pand. Het pop-up restaurant kan hooguit 100 mensen huisvesten en met de terrassen erbij geteld in de zomer zijn er mogelijk 150 mensen in het uiterste geval.

Qua vaste werkplekken verwacht Zwolsman een 50-tal bedrijfjes/ateliers te gaan helpen waar sommige partijen met twee mensen werkzaam zijn. Op een normale dag zullen er gemiddeld 75 mensen in het object aanwezig zijn is zijn verwachting.

De formele vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag is als volgt aangekondigd:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van het gebouw ten behoeve van culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning, Wolvenplein 27 te Utrecht, HZ_WABO-14-30158

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Utrecht (Utr)

Locatie: Utrecht, Wolvenplein

Publicatiedatum: 2015-01-20

De stukken liggen digitaal ter inzage bij balie 28 op de 5e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.

Indien u op de aanvraag wilt reageren dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Reacties zijn gesloten.