Wolvenburg loopt bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten. De deskundige verdient meer status als hij beter kan uitleggen over zijn bevindingen en je als op z’n minst mee kunt besluiten over de vervolgstappen. Die houding zien we ook terug in het streven van het college van B&W naar goed samenwerken: Utrecht maken we samen. Tenminste, zo hebben we het begrepen.

Lees meer >>

Marinke Steenhuis over verkoop van erfgoed door de overheid

Welke kansen biedt de plek in de stad? Denk van daaruit verder bij erfgoed. Overheden hebben het nodige in hun vastgoedportefeuille. Afstoten wat niet meer gebruikt wordt, dat lijkt het nieuwe motto. Maar hoe moet dat op een verantwoorde manier gebeuren?

Architectuurhistorica Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs) ontwikkelde een aanpak voor Rotterdam ‘We geven een bijsluiter mee aan de nieuwe eigenaar.’ Zij heeft voor het Nationaal Monumentencongres 2016 een verhaal gemaakt. Of het nu om Paleis Soestdijk gaat of gevangenis Wolvenplein: de overheid zet haar erfgoed in de etalage. De operatie is volop gaande en speelt overal. Marinke Steenhuis heeft voor Rotterdam een aanpak voorgesteld en vertelt erover. Haar verhaal is voor dit artikel meer naar de rol van het Rijk en Utrecht aangepast.

2015-vleugel-b-2e-verd-gevangenis-wolvenplein

Lees meer >>

Het RVB is positief over de verkoop van gevangenissen

Het Rijk heeft na vijf jaar bijna een derde deel van van de af te stoten gebouwen van Justitie verkocht. De panden zijn gewilder nu de vastgoedmarkt aantrekt. Toch zou omvorming moeilijk zijn omdat de gemeenten er lang over doen om een nieuwe bestemming te bepalen voor de panden. In afwachting van een nieuwe bestemming worden veel inrichtingen tijdelijk gebruikt.

gidsen-bezoekersuur-als-gajes-in-de-bajes

Gajes in de Bajes – Escaperoom gevangenis Wolvenplein

Op de nieuwssite van NOS stond een interview met de baas van het Rijksvastgoedbedrijf, Jaap Uijlenbroek. Lees meer >>

Een gevangenis te koop: ‘Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Hoelang gaat dat allemaal duren?

Dit artikel geeft een formeel en een informeel antwoord op die vragen. Eerst worden de formele antwoorden van Minister Blok op deze vragen gegeven. Vervolgens volgt een informeel antwoord, namelijk een prognose antwoord van Stadsdorp Wolvenburg stand mei 2014, bijgewerkt in 2016. Wij spreken vaak over de verkoop van Wolvenburg. Het bolwerk is namelijk het geheel van oude gevangenis gebouwen, voorplein, ringmuur etc.. Lees meer >>

Marktconsultatie gevangenis Wolvenplein?

Onder welke voorwaarden is er interesse om bolwerk Wolvenburg met de gevangenis Wolvenplein te kopen en een nieuwe bestemming te geven? Dat is de vraag die het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht zouden kunnen gaan stellen in een marktconsultatie. Op die manier kan de verkoop van het bolwerk aansluiten bij de belangstelling in de markt.

luchtfoto-robert-oosterbroek-gevangenis-wolvenplein-in-2013

Luchtfoto Robert Oosterbroek gevangenis Wolvenplein in 2013

Lees meer >>

Voor het afstoten van rijksvastgoed heeft het Rijk beleid

Gevangenis Wolvenplein behoort tot de verzameling van door het Rijk af te stoten vastgoed. Het Rijk heeft op dat gebied een grote opgave. Vier verschillende overheidsafdelingen voor vastgoed zijn in 2014 ondergebracht in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op 6 december 2013 heeft de Ministerraad de Rijksvastgoedportefeuillestrategie 2014 vastgesteld. Het RVPS 2014 is vertrouwelijk en niet voor het publiek in te zien. Wel is er het volgende over gezegd. Ze is opgesteld om sturing vanuit het beleid op het handelen met rijksvastgoed te versterken. In de RVPS is daartoe nadrukkelijk een dubbele doelstelling als leidraad gekozen: het behalen van zowel een hoger maatschappelijk als financieel rendement.

Het stuk is vertrouwelijk, wij kennen het niet. We zullen het moeten doen met wat anderen over dit belangrijke beleidsstuk zeggen. Eén daarvan is het in december 2015 uitgekomen advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Zij adviseert het kabinet zorgvuldig te handelen bij het afstoten van Rijksgebouwen. Het Rijk zou daartoe de maatschappelijke doelstellingen bij deze afstootoperatie zwaar moeten laten wegen, en gemeenten en provincies bij de besluitvorming daarover te betrekken. Lees meer >>

Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op deze locatie gebouwd mag worden. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘maatschappelijke – Justitiële Inrichting’. Nieuw gebruik zal al snel gepaard moeten gaan met een bestemmingswijziging. Daarnaast staan nog veel meer ‘regels’ in het bestemmingsplan.

Het tijdelijk gebruik dat voor de gevangenis in april 2015 is ingegaan, is goedgekeurd in de vorm van een omgevingsvergunning. Voor tijdelijk gebruik is dat mogelijk. De vergunning is afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een voormalig gevangeniscomplex voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, werkplekken voor zelfstandigen, ateliers en kleinschalige kamerbewoning voor een periode van 5 jaar, ingaande januari 2015.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein

Plankaart bestemmingsplan 2010

Voor een definitieve nieuwe bestemming van bolwerk Wolvenburg is een herzien bestemmingsplan nodig. Zonder dit bestemmingsplan worden geen omgevingsvergunningen afgegeven. De regels van het bestemmingsplan binnenstad hebben tot doel om grip te houden op het bouwen, de stad wil waarborgen dat waarden en kwaliteiten behouden blijven. Daarbij is de historische binnenstad bijzonder. In 2010 is het bestemmingsplan van de binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een omvangrijk boekwerk met diverse kaarten.

Voor bolwerk Wolvenburg is van het bestemmingsplan een kortere samenvatting gemaakt. De samenvatting bestaat uit de volgende delen:

  • bestaand beleid de Structuurvisie
  • bestaand beleid, de overige beleidskaders
  • bestaande situatie Wolvenburg
  • onderzoek en randvoorwaarden
  • bestemmingsplan Wolvenburg

Onder de link staat de PDF samenvatting Wolvenburg. Het volledige bestemmingsplan is als PDF te downloaden onder de link ruimtelijke plannen binnenstad