Het jaar van de verkoop

Het is rustiger rond het Wolvenplein. De verkoop verloopt in stilte en activiteiten zijn sterk afgenomen. Met dit nieuwsbericht praten we u verder bij.

Gevangenis Wolvenplein aan de Wittevrouwensingel
Schilderij door Lineke Popken

De verkoop ligt op schema

De verkoop van gevangenis Wolvenplein verloopt voor het publiek in alle stilte. De eerste selectie van aanbiedingen heeft inmiddels plaatsgevonden en na de waardering van ingediende plannen op kwaliteit zijn vijf partijen overgebleven. Die partijen, hun namen worden niet bekend gemaakt, hebben op 11 februari een verbeterd en uitgebreider plan ingediend. Met daarin ook de antwoorden op gestelde vragen en andere opmerkingen.

De overgebleven partijen wordt gevraagd om op 12 april een financieel bod te doen. Daarmee zou de verkoop op schema liggen. In juni maakt het Rijk bekend aan wie zij de gevangenis tegen het hoogste bod gaat gunnen.

Ons advies aan de aanbieders: maak het hoogste bod niet te hoog. Zo kan het geld gereserveerd worden voor een geslaagde transitie van de gevangenis. Als buurt hebben er niets aan als de beurs van het Rijk te veel wordt gespekt.

Tijdelijk gebruik gevangenis gaat door

Gymzaal gevangenis Wolvenplein als conference room

Het tijdelijk gebruik van de gevangenis is op een lager Corona-pitje komen te staan. De werkplekken worden goed gebruikt, maar de Escaperoom, de rondleidingen en het werk van De LiK is beperkt. De LiK is wel succesvol als studio voor digitale conferenties, vergaderingen en andere opnames.

Het tijdelijk gebruik van de gevangenis stopt niet na de verkoop. Het Rijk wil in september dit jaar het eigendom overdragen. Na ‘Het jaar van de verkoop’ gaat de nieuwe eigenaar hopelijk het tijdelijk gebruik voortzetten totdat alle vergunningen voor het definitieve gebruik rond zijn. En dat kan nog wel enkele jaren duren.

Stadsdorp actief sinds 2013

We zijn al ruim zeven jaar lang actief! In september 2013 is Stadsdorp Wolvenburg gestart. In dat jaar werd duidelijk dat het Rijk de gevangenis ging sluiten, wat in juni 2014 ook gebeurde. Wij pleitten al direct voor tijdelijk gebruik, we voorzagen dat de geplande verkoop door het Rijk nog lang op zich zou laten wachten.

Dat tijdelijk gebruik is er gekomen in april 2015. Enkele jaren lang heeft de buurt moeten wennen aan de bezoekersstromen naar het voorheen als zo rustig ervaren Wolvenplein. Inmiddels zijn omwonenden en tijdelijke gebruikers aan elkaar gewend geraakt. Er was van overlast sprake en met wat aanpassingen in het gebruik is dit afgenomen.

Stadsdorp Wolvenburg heeft de afgelopen jaren steeds activiteiten voor de buurt en de stad georganiseerd. Helaas is door Corona de buurtactiviteit in 2020 beperkt gebleven tot een muziekavond op 7 maart en enkele buurtborrels op het zomerterras. Ook de rondleidingen kwamen op een laag pitje te staan, al was de gevangenis op Open Monumentendag 12 september de drukst bezochte locatie.

Zoals jullie gemerkt hebben is de frequentie van de nieuwsbrieven afgenomen. Tsja, in een periode van ‘stille verkoop’ en weinig activiteiten was er nu eenmaal niet zoveel te melden. Dat kan natuurlijk weer veranderen in de komende tijd met een nieuwe eigenaar. We houden je op de hoogte.

De rafelrand van de gevangenis

Bemuurde grond - singel langs gevangenis Wolvenplein

Aan elk gebouw of elke plek zit wel een rafelrandje. Rafelranden krijgen veelal weinig aandacht en dat was ook het geval met de singelrand van de gevangenis. In 2015 is een kleine groep mensen begonnen met Bemuurde Grond. Ienke Kastelein en Hans van Lunteren namen daarvoor het initiatief.

Tot 2020 werd de rafelrand door de eigenaar twee keer per jaar volledig kaal gemaaid. Met de maandelijks wandelingen zagen we daarvan het resultaat: een eenzijdige begroeiing met brandnetels en graspollen. Maar in 2020 kon met het plan voor Bemuurde Grond uit 2015 gestart worden.

Het talud rond de gevangenis is te steil en op de beloopbare delen te smal om er een pad aan te leggen. Het initiatief Bemuurde Grond wil de zone rond de gevangenis een andere bestemming geven: de natuur doet haar werk en alleen hier en daar is de menselijke hand zichtbaar. Het meest zichtbaar daarvan is nu de ‘snede’ in de begroeiing van het talud op de hoek. Maar let op de verschillende tinten groen op de overige vlakken. Geleidelijk aan kan de variatie in begroeiing gaan toenemen, hopelijk ook met meer bloemige soorten. Daarvoor gaan we waarschijnlijk al vroeg in april opnieuw hier en daar maaien. Het initiatief Bemuurde Grond hoopt in de toekomst dit beheer te mogen voortzetten.

Wat wordt het definitieve gebruik?
Wat gaat de gevangenis worden? De in september 2018 uitgevoerde enquête geeft een voorkeur van de buurt en de stad, die verschilden namelijk niet van menig over de voorkeur voor bestemmingen:

In de toekomstige visie van het Rijk en de Gemeente voor Wolvenplein is de woonbestemming als enige als verplichting opgenomen.

In de toekomst kan een diversiteit aan activiteiten op het Wolvenplein mogelijk blijven of worden. Ook daar is in de enquête naar voorkeuren gevraagd:

In juni 2021 weten we waarschijnlijk meer over wat het in de toekomst gaat worden.

De lente komt er aan

bloembakken bij PI gevangenis Wolvenplein
Tuinbak Groene Wolf

In 2016 is het buurtinitiatief ‘De Groene Wolf’ begonnen. Verschillende buurtbewoners tuinieren in de verplaatsbare bakken. Zij ‘oefenen’ voor een groene invulling van het Wolvenplein waar buurtparticipatie wordt aangemoedigd.

Elk jaar is groente geoogst, waarbij tomaten, rode bieten en snijbiet het goed doen. De bakken aan de waterkant blijken een aantrekkelijke bestemming voor slakken. Om die reden kregen bloemen en oost-indische kers meer ruimte. Ook in ‘Het jaar van de verkoop’ gaan we de bakken weer vullen.

Nog nooit zoveel ontsnappingen

Er waren de laatste tijd nog nooit zoveel ontsnappingen op Wolvenplein. En dat vindt plaats in een tijd waarin teams op zeer serieuze wijze nieuwe plannen hebben gemaakt voor het bolwerk. Plannen die door de kandidaat-kopers op 26 oktober zijn ingediend. En dat is nog lang niet alle nieuws.

Lees meer >>

Verkoop PI Wolvenplein duurt tot juni 2021

De verkoop van PI Wolvenplein is begonnen. Pas eind oktober worden aanmeldingen met referenties en plannen verwacht. Na selectie volgen in februari de projectvisies van de kandidaten en een bieding in april. Op z’n vroegst is 21 juni 2021 de nieuwe eigenaar bekend.

Luchtfoto gevangenis Wolvenplein – foto uit 2016 site biedboek RVB
Lees meer >>

Verkoop gevangenis Wolvenplein start en ander nieuws

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te beginnen met de verkoopprocedure van gevangenis Wolvenplein in de week van 17 maart. Het was een geslaagde muziekavond zaterdag 7 maart en buurtgenoten, ook de jongsten, doen aan ‘plandelen’.

Luchtfoto Gevangenis Wolvenplein op bolwerk Wolvenburg in 2018
Lees meer >>

Binnenkort start de verkoop

Binnenkort start de verkoop van bolwerk Wolvenburg met de gebouwen van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein.

Visiedocument Wolvenplein vastgesteld

De gemeente heeft op vrijdag 14 februari het definitieve Visiedocument gestuurd aan de gemeenteraad, zie de link site Utrecht. Met de visie als basis gaat het Rijk de gevangenis verkopen.

Lees meer >>

Wolvenburg in de wachtstand en (nog) NIET te koop

Te koop? NEE

Een ‘Te koop’ bord is op maandag 13 januari 2020 geplaatst. Het zou de start voor de verkoop markeren. Dat was althans de verwachting van het Rijksvastgoedbedrijf toen ze het reclamebord bestelde in 2019. Maar de gemeente en het Rijk zijn het nog niet eens over de voorwaarden van de verkoop. De verkoop is NIET gestart. Het Te koop is op 20 januari verwijderd.

Lees meer >>

De Raad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Vergadering Raadscommissie Stad & Ruimte op 4 juli in de raadszaal

Lees meer >>