Aanvraag vergunning De Vrije Wolf en The Village

Aanvraag – Drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een vergunningaanvraag is ingediend voor:

  •  Wolvenplein 25-26-27 en 28 te Utrecht (De Vrije Wolf); Ons kenmerk: HZ_DH-15-07978; Het vestigen van een restaurant inclusief terras en additionele horeca bij culturele activiteiten. De aanvraag ligt tot en met 21 april 2015 ter inzage.
  • Wolvenplein 27 te Utrecht (The Village); Ons kenmerk: HZ_DH-15-10594; Het vestigen van een lunchroom inclusief terras. De aanvraag ligt tot en met 15 mei 2015 ter inzage.

Lees meer >>

De vergunning voor Bewaakt & Bewoond is verleend

Op 3 februari 2015 heeft de gemeente Utrecht positief beschikt over de aanvraag omgevingsvergunning door Bewaakt & Bewoond. Tijdelijke bestemming: het gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning. In de vergunning is het gebruik voor Hacking Habitat meegenomen.

vergunning tijdelijk gebruik gevangenis wolvenplein bewaakt en bewoond Lees meer >>

Tijdelijk gebruik door Bewaakt & Bewoond

Op 20 januari 2015 heeft de gemeente Utrecht de aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor tijdelijk gebruik van de gevangenisgebouwen door Bewaakt & Bewoond. De aanvraag is op 22 december 2014 ingediend.

In dit bericht staat de aanvraag. Op de plattegrond is het geplande gevarieerde gebruik van de gebouwen aangegeven. Wolvenplein 1 moet natuurlijk Wolvenplein 27 zijn, maar let op de opening van het hek aan de Wolvenstraat zijde. Het wordt een directe toegang naar het geplande pop-up restaurant met terrassen.

141224-plattegrond-aanvraag-tijdelijk-gebruik-gevangenis-wolvenplein-bewaaktenbewoond Lees meer >>

Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 en enquete

BRAINSTORM:

Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn in januari 2014 ideeën voor de herbestemming van de gevangenis gegenereerd. Door een actief programma heeft iedereen meegedaan. De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het verslag geeft een opsomming van alle ideeën.

ENQUÊTE:

Wat zijn de goede ideeën voor de herbestemming van Wolvenburg?

brainstorm en enqueteMet de enquête vroegen we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de enquête om de persoonlijke mening. De enquête kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De enquête is afgenomen via een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden. De resultaten van de enquête zijn in een uitgebreid en samenvattend verslag geplaatst.

Naar de downloads:

2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf