Aanvraag horecavergunning De Vrije Wolf en The Village

Aanvraag – Drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een vergunningaanvraag is ingediend voor:

  •  Wolvenplein 25-26-27 en 28 te Utrecht (De Vrije Wolf); Ons kenmerk: HZ_DH-15-07978; Het vestigen van een restaurant inclusief terras en additionele horeca bij culturele activiteiten. De aanvraag ligt tot en met 21 april 2015 ter inzage.
  • Wolvenplein 27 te Utrecht (The Village); Ons kenmerk: HZ_DH-15-10594; Het vestigen van een lunchroom inclusief terras. De aanvraag ligt tot en met 15 mei 2015 ter inzage.

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 21 april 2015 resp. 15 mei hun zienswijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht, Vermeld in uw brief duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken.

Toelichting (Stadsdorp Wolvenburg na inzage van de aanvraag)

De Vrije Wolf, tijdelijke exploitant van gevangenis Wolvenplein, wordt vertegenwoordigt door cateringbedrijf Bakx & Meijer. The Village wordt exploitant van het publiek toegankelijke horecagedeelte in het voormalige ISD huis op het voorplein met terras aan de singel.

De aanvragen zijn voor een vergunning horecabedrijf categorie D1 restaurant en D2 lunchroom. Tevens zullen zij als additionele horeca fungeren bij culturele, sociale of recreatie activiteiten op het terrein of in de gebouwen van de gevangenis. Categorie D1 staat voor een restaurant met het mogen schenken van alcoholische dranken. Vergunning D2 is daghoreca die gebonden is aan de winkelsluitingstijden (die tegenwoordig ruim zijn met supermarkten open tot 22.00 uur). In de aanvraag zijn de openingstijden dan ook elke dag van de week van 9.00 uur tot 22.00 uur.

In de gevangenis zijn door De Vrije Wolf van de vele ruimten in totaal 18 ruimten aangekruist die voor activiteiten te huur zijn met gebruik van de catering faciliteiten. Daaronder zijn de sportzaal, de voormalige kerk, de ruimten van het stiltecentrum achterin, de luchtplaatsen zuid en noord, de voormalige kantine en het buitenterras en twee voormalige huiskamers onder de kap van het cellengebouw.

De aanvraag geeft twee terras mogelijkheden aan: op het terrein achter het hek in de voormalige tuin uitkijkend op de Wittevrouwensingel met parkeergarage Grifthoek. Dat terras gaat geëxploiteerd worden vanuit de vestiging van The Village in het voormalige ISD huis. Een tweede mogelijkheid van een terras is aangevraagd voor het voorplein, gesitueerd voor het gebouw van The Village. Dat terras wordt ondersteunend voor evenementen die De Vrije Wolf cq. Bakx & Meijer voor haar rekening neemt.

De vergunning voor Bewaakt & Bewoond is verleend: het besluit van de gemeente

Op 3 februari 2015 heeft de gemeente Utrecht positief beschikt over de aanvraag omgevingsvergunning door Bewaakt & Bewoond. Tijdelijke bestemming: het gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning. In de vergunning is het gebruik voor Hacking Habitat meegenomen.

Binnen zes weken kan tegen het besluit bezwaar worden gemaakt. De gemeente Utrecht moet dan haar besluit heroverwegen en beslissen op bezwaren. Verder kan een bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen (voorlopige voorziening te treffen).

In dit bericht staat het besluit, de overwegingen, de voorschriften en de mogelijkheid van bezwaar. Lees meer >>

Vergunning tijdelijk gebruik Bewaakt & Bewoond verleend

Op 20 januari 2015 heeft de gemeente Utrecht de aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor tijdelijk gebruik van de gevangenisgebouwen door Bewaakt & Bewoond. De aanvraag werd al op 22 december 2014 ingediend en is al in de eerste week van februari verleend. Tegen de aanvraag kan tot half maart bezwaar ingediend worden.

In dit bericht staat de aanvraag. Op de plattegrond is het geplande gevarieerde gebruik van de gebouwen aangegeven. Wolvenplein 1 moet natuurlijk Wolvenplein 27 zijn, maar let op de opening van het hek aan de Wolvenstraat zijde. Het wordt een directe toegang naar het geplande pop-up restaurant met terrassen.

141224-plattegrond-aanvraag-tijdelijk-gebruik-gevangenis-wolvenplein-bewaaktenbewoond Lees meer >>

Resultaten uitgevoerde Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014

BRAINSTORM:

Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn in januari 2014 ideeën voor de herbestemming van de gevangenis gegenereerd. Door een actief programma heeft iedereen meegedaan. De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het verslag geeft een opsomming van alle ideeën.

ENQUÊTE:

Wat zijn de goede ideeën voor de herbestemming van Wolvenburg?

Met de enquête vroegen we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de enquête om de persoonlijke mening. De enquête kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De enquête is afgenomen via een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden. De resultaten van de enquête zijn in een uitgebreid en samenvattend verslag geplaatst.

Naar de downloads:

2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf