Rijksvastgoedbedrijf in zee met tijdelijk beheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties gevraagd om een offerte en plan van aanpak.

rijksvastgoedbedrijf-logoVan het Rijksvastgoedbedrijf ontvingen we op 25 juli 2014 de volgende mail:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet is het gevangeniscomplex aan het Wolvenplein (Utrecht) niet langer benodigd voor het huisvesten van gedetineerden en zal door het Rijk worden vervreemd. Het vervreemdingstraject kan enige tijd duren en daarom wordt er voor de tussenliggende periode een tijdelijke invulling gezocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf –verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure- heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties (vbo’s) gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een offerte uit te brengen. Eén van deze organisaties zal dan namens het Rijk het tijdelijk beheer uitvoeren. Daarbij valt te denken aan het aantrekken en huisvesten van feitelijk gebruikers en het uitvoeren van technisch en administratief beheer. De feitelijk gebruikers gaan dan ook een overeenkomst aan met de vbo en niet met het Rijk.

Als bijlage bij de offerte-aanvraag heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lijst gevoegd met belangstellenden die zich de afgelopen tijd hebben gemeld met ideeën voor een feitelijke tijdelijke invulling. De vbo’s kunnen één of meerdere belangstellenden met hun ideeën in hun plan van aanpak meenemen.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat u geen rechten kan ontlenen aan deze mail of enig ander aspect in deze procedure.