Het jaar van de verkoop

Het is rustiger rond het Wolvenplein. De verkoop verloopt in stilte en activiteiten zijn sterk afgenomen. Met dit nieuwsbericht praten we u verder bij.

Gevangenis Wolvenplein aan de Wittevrouwensingel
Schilderij door Lineke Popken

De verkoop ligt op schema

De verkoop van gevangenis Wolvenplein verloopt voor het publiek in alle stilte. De eerste selectie van aanbiedingen heeft inmiddels plaatsgevonden en na de waardering van ingediende plannen op kwaliteit zijn vijf partijen overgebleven. Die partijen, hun namen worden niet bekend gemaakt, hebben op 11 februari een verbeterd en uitgebreider plan ingediend. Met daarin ook de antwoorden op gestelde vragen en andere opmerkingen.

De overgebleven partijen wordt gevraagd om op 12 april een financieel bod te doen. Daarmee zou de verkoop op schema liggen. In juni maakt het Rijk bekend aan wie zij de gevangenis tegen het hoogste bod gaat gunnen.

Ons advies aan de aanbieders: maak het hoogste bod niet te hoog. Zo kan het geld gereserveerd worden voor een geslaagde transitie van de gevangenis. Als buurt hebben er niets aan als de beurs van het Rijk te veel wordt gespekt.

Tijdelijk gebruik gevangenis gaat door

Gymzaal gevangenis Wolvenplein als conference room

Het tijdelijk gebruik van de gevangenis is op een lager Corona-pitje komen te staan. De werkplekken worden goed gebruikt, maar de Escaperoom, de rondleidingen en het werk van De LiK is beperkt. De LiK is wel succesvol als studio voor digitale conferenties, vergaderingen en andere opnames.

Het tijdelijk gebruik van de gevangenis stopt niet na de verkoop. Het Rijk wil in september dit jaar het eigendom overdragen. Na ‘Het jaar van de verkoop’ gaat de nieuwe eigenaar hopelijk het tijdelijk gebruik voortzetten totdat alle vergunningen voor het definitieve gebruik rond zijn. En dat kan nog wel enkele jaren duren.

Stadsdorp actief sinds 2013

We zijn al ruim zeven jaar lang actief! In september 2013 is Stadsdorp Wolvenburg gestart. In dat jaar werd duidelijk dat het Rijk de gevangenis ging sluiten, wat in juni 2014 ook gebeurde. Wij pleitten al direct voor tijdelijk gebruik, we voorzagen dat de geplande verkoop door het Rijk nog lang op zich zou laten wachten.

Dat tijdelijk gebruik is er gekomen in april 2015. Enkele jaren lang heeft de buurt moeten wennen aan de bezoekersstromen naar het voorheen als zo rustig ervaren Wolvenplein. Inmiddels zijn omwonenden en tijdelijke gebruikers aan elkaar gewend geraakt. Er was van overlast sprake en met wat aanpassingen in het gebruik is dit afgenomen.

Stadsdorp Wolvenburg heeft de afgelopen jaren steeds activiteiten voor de buurt en de stad georganiseerd. Helaas is door Corona de buurtactiviteit in 2020 beperkt gebleven tot een muziekavond op 7 maart en enkele buurtborrels op het zomerterras. Ook de rondleidingen kwamen op een laag pitje te staan, al was de gevangenis op Open Monumentendag 12 september de drukst bezochte locatie.

Zoals jullie gemerkt hebben is de frequentie van de nieuwsbrieven afgenomen. Tsja, in een periode van ‘stille verkoop’ en weinig activiteiten was er nu eenmaal niet zoveel te melden. Dat kan natuurlijk weer veranderen in de komende tijd met een nieuwe eigenaar. We houden je op de hoogte.

De rafelrand van de gevangenis

Bemuurde grond - singel langs gevangenis Wolvenplein

Aan elk gebouw of elke plek zit wel een rafelrandje. Rafelranden krijgen veelal weinig aandacht en dat was ook het geval met de singelrand van de gevangenis. In 2015 is een kleine groep mensen begonnen met Bemuurde Grond. Ienke Kastelein en Hans van Lunteren namen daarvoor het initiatief.

Tot 2020 werd de rafelrand door de eigenaar twee keer per jaar volledig kaal gemaaid. Met de maandelijks wandelingen zagen we daarvan het resultaat: een eenzijdige begroeiing met brandnetels en graspollen. Maar in 2020 kon met het plan voor Bemuurde Grond uit 2015 gestart worden.

Het talud rond de gevangenis is te steil en op de beloopbare delen te smal om er een pad aan te leggen. Het initiatief Bemuurde Grond wil de zone rond de gevangenis een andere bestemming geven: de natuur doet haar werk en alleen hier en daar is de menselijke hand zichtbaar. Het meest zichtbaar daarvan is nu de ‘snede’ in de begroeiing van het talud op de hoek. Maar let op de verschillende tinten groen op de overige vlakken. Geleidelijk aan kan de variatie in begroeiing gaan toenemen, hopelijk ook met meer bloemige soorten. Daarvoor gaan we waarschijnlijk al vroeg in april opnieuw hier en daar maaien. Het initiatief Bemuurde Grond hoopt in de toekomst dit beheer te mogen voortzetten.

Wat wordt het definitieve gebruik?
Wat gaat de gevangenis worden? De in september 2018 uitgevoerde enquête geeft een voorkeur van de buurt en de stad, die verschilden namelijk niet van menig over de voorkeur voor bestemmingen:

In de toekomstige visie van het Rijk en de Gemeente voor Wolvenplein is de woonbestemming als enige als verplichting opgenomen.

In de toekomst kan een diversiteit aan activiteiten op het Wolvenplein mogelijk blijven of worden. Ook daar is in de enquête naar voorkeuren gevraagd:

In juni 2021 weten we waarschijnlijk meer over wat het in de toekomst gaat worden.

De lente komt er aan

bloembakken bij PI gevangenis Wolvenplein
Tuinbak Groene Wolf

In 2016 is het buurtinitiatief ‘De Groene Wolf’ begonnen. Verschillende buurtbewoners tuinieren in de verplaatsbare bakken. Zij ‘oefenen’ voor een groene invulling van het Wolvenplein waar buurtparticipatie wordt aangemoedigd.

Elk jaar is groente geoogst, waarbij tomaten, rode bieten en snijbiet het goed doen. De bakken aan de waterkant blijken een aantrekkelijke bestemming voor slakken. Om die reden kregen bloemen en oost-indische kers meer ruimte. Ook in ‘Het jaar van de verkoop’ gaan we de bakken weer vullen.

Vierde reguliere overleg met De Vrije Wolf

Op 19 april vond het vierde overleg plaats tussen de buurt en De Vrije Wolf. De buurt was vertegenwoordigt met Stadsdorp Wolvenburg en Wolvenbuurt. Namens de Vrije Wolf is gesproken met Bewaakt & Bewoond.

Besproken onderwerpen: aanrijroute vrachtwagens, afvalcontainers, Koningsdag, sluitingstijden, parkeren van fietsen, parkeerbeleid auto’s.

Download voor meer het verslag.

 

Kunstmanifestatie HACKING HABITAT is open + nieuws Witte Wolf

Waar kun je terecht voor uitdagende kunst? De kunstmanifestatie HACKING HABITAT is open. De Witte Wolf wil op termijn gaan wonen op het bolwerk, u ook? De buurt heeft inmiddels haar eigen gebiedje gehackt, Bezoekersuur valt in de smaak en met de buurtborrel kun je weer bijkomen.

Wie waren de criminele buren

‘Het is belangrijk om dingen te benoemen zoals ze zijn. Er is namelijk één groep in onze maatschappij domweg veel crimineler dan alle andere. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek zijn ze ruim vier keer zo vaak de verdachte van een misdrijf. Als je er ’s avonds één tegenkomt, kun je beter snel een blokje omlopen. De harde cijfers: ze vormen 94 procent van alle gedetineerden in Nederland. Ze gaan trouwens ook eerder dood. Dat zal wel komen door al die slechte gewoonten van ze. Waarschijnlijk is het aangeboren. Ze zijn domweg anders. Het zit in hun dna. Het zijn nu eenmaal mannen’.

(met dank aan Ionica Smeets, de Volkskrant 30/1/16)

 

HACKING HABITAT: topkunst die je laat nadenken en verrassen!

logo-hacking-habitat Lees meer >>

Verslag Buurtbijeenkomst – derde overleg De Vrije Wolf – Wolvenbuurt

Op woensdag 9 december was er een avond om verslag te doen en kennismaking met de initiatieven in de voormalige gevangenis. Peter Drehmanns heeft zijn gedicht gepresenteerd, de verschillende ondernemingen in de Vrije Wolf hebben zich voorgesteld, Stadsdorp bracht verslag uit van het afgelopen jaar en met z’n allen hebben we onze ervaringen en wat we nog missen gedeeld. En daar is dan weer een verslag van gemaakt, onderaan als PDF te downloaden.

Al eerder op vond op 15 november het reguliere overleg, het derde, plaats tussen Stadsdorp Wolvenburg en de tijdelijke beheerders Wolvenburg over de gang van zaken. Besproken onderwerpen waren de overlast van het voorplein, geluid van The Village, Ook dat verslag is onderaan als PDF te downloaden.

Op woensdagavond 9 december heeft de Wolvenbuurt zich gepresenteerd. Zij willen een visie ontwikkelen op de leefbaarheid in onze buurt, mede door het nieuwe gebruik nu en in de toekomst van Wolvenburg. Ook de plannen Grifthoekbrug worden daarin meegenomen. In de directe omgeving is huis aan huis is een brief verspreid, ook de brief is onderaan als PDF te downloaden.

Met dit leesvoer raak je weer op de hoogte en dat allemaal met de rustige dagen in het vooruitzicht.

151209 Verslag Buurtavond SW in de gevangenis.pdf

151125 Gesprek Stadsdorp met Wolvenplein 25 november 2015.pdf

151211 Brief Bewonersgroep Wolvenbuurt.pdf

De Vrije Wolf: Bewaakt en Bewoond / Bakx & Meijer

Op woensdag 30 september j.l hebben Susan en Esther het tweede reguliere overleg gehad met de heren van De Vrije Wolf, Thijs en Floris.

Besproken punten waren:

  1. Idee van Elaine Vis voor opvang Vluchtelingen
  2. Klachten Voorplein
  3. Geluidsoverlast The Village bij direct omwonenden
  4. Vuilnis
  5. Parkeren
  6. Spullen die aan het hek worden gehangen
  7. Communicatie met de buurt
  8. Tuingroep
  9. Hacking Habitat

Lees meer >>

Volop activiteiten in de voormalige gevangenis

Er zijn volop inmiddels activiteiten in de voormalige gevangenis. Veel ruimtes inclusief cellen hebben een tijdelijke gebruiker, er zijn nog ruimten beschikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf bereid zich voor op de verkoop van lastig onroerend goed, ze hebben meer dan alleen het Wolvenplein. De tweede buurtmaaltijd vond plaatsen de buurt praat met het tijdelijk beheer.

 

een-cel-als-werkruimte-eenmansformaat

VIPAG – Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis

Huisvesting op tijdelijke basis

 

De ge­vangenis Wolvenplein huisvest inmiddels talrijke bedrijfjes. Zelfstandigen hebben een gebruikers­overeenkomst met Bewaakt en Bewoond. Ruimten zijn bezet door fotografen, architecten, kun­stenaars, communicatiedeskundigen, organisatie­adviseurs en noem maar op. Het is een broeinest van bedrijvigheid! Er zijn nog ruimten beschikbaar, cellen van 7 m2, dus veel groter dan onderstaande:

Lees meer >>

Veiligheid van publiek: ontsnappen wordt mogelijk en er is meer

Een gevangenis met vluchtbordjes? Het gaat werkelijkheid worden. Maar ook de orde en discipline van het groen ligt onder vuur, lees over ‘Bemuurde grond’. In voorbereiding is een nieuwe activiteit van ons: Bezoekersuur. Rondleidingen in de gevangenis. The Village gaat binnenkort open en meer nieuws.

nooduitgang veiligheid voor het publiekWolvenplein wordt veilig gemaakt voor bezoekers

De gevangenis was voor de tentoonstelling van Kunstliefde net op tijd publieksveilig verklaard. Die periode is nog iets verlengd, maar de veiligheidsdiensten verlangen maatregelen.

Lees meer >>

Tekenwedstrijd en overdracht gevangenis aan Bewaakt & Bewoond

De tekenwedstrijd heeft een goed plan opgeleverd. Bewaakt & Bewoond heeft de sleutel ontvangen en tijdelijke gebruikers staan al te dringen. Verder vinden de voorbereidingen voor de eerste echte openstelling plaats: UtrechtDownUnder en Culturele Zondag op 3 mei.

Uitslag van de tekenwedstrijd

De tekenwedstrijd -uw eigen droom bolwerk- heeft tot een overzichtelijk aantal inzendingen geleid. Winnaar is geworden Leon Hietbrink met zijn tekening van een ‘Open Vesting’: een geheime plek in de binnenstad, moeilijk te vinden door de ‘gesloten’ toegang. Binnen de poort een prachtige rustplek aan de singel met ruimte voor horeca en start-ups. In zijn ‘droom’ komt het bolwerk weer volledig op een eiland in de singel te liggen in zijn oude vorm van voor het jaar 1850.leon-hietbrink-open-vesting - tekenwedstrijd wolvenburgSleutel gevangenis overgedragen aan Bewaakt & Bewoond

‘De Vrije Wolf’ heeft de sleutel(s) van het gevangeniscomplex in ontvangst genomen. Lees meer >>

Gevangenis Wolvenplein wordt hotspot De Vrije Wolf

Floris Zwolsman van Bewaakt & Bewoond heeft op 18 maart 2015 het nieuws wereldkundig gemaakt: in april gaan de deuren van de gevangenis open onder de naam De Vrije Wolf.

de-vrije-wolf-tijdelijke-naam-gevangenis-wolvenpleinDe tekst van het persbericht:

Voor het eerst in bijna 160 jaar gaan de zware ijzeren deuren van gevangenis Wolvenplein ook voor brave burgers open. Vanaf april heet het monumentale pand De Vrije Wolf en verandert de bajes in een veelzijdig complex met werkplekken, cultuur, evenementen en The Village Coffee. De Vrije Wolf is een concept van leegstandbeheerder Bewaakt & Bewoond en wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.  Lees meer >>