Minder gedetineerden in gevangenissen

Er zijn minder gedetineerden in gevangenissen, het aantal is nog nooit zo laag geweest als nu. In tien jaar tijd daalde de bezetting in de gevangenissen met maar liefst 43 procent. De Dienst Justitiële Inrichtingen maakte dit bekend in juli 2016. Door de daling van het aantal gevangenen is gevangenis Wolvenplein al in 2014 gesloten. De oorzaak van de daling is volgens DJI de afname van de geregistreerde criminaliteit. Op Finland na telt Nederland naar verhouding het kleinste aantal gevangenen van Europa.

De overheid heeft geen plannen om nog meer gevangenissen te sluiten. Maar met de nieuwste cijfers wordt duidelijk dat de daling, die al jaren te zien is, zich doorzet. Minder gedetineerden zijn er doordat er minder aangiftes van misdrijven bij de politie worden gedaan. Minder aangiftes betekent minder veroordelingen. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen verbaal) was in 2015 iets minder dan een miljoen. In 2007 waren dat er nog zo’n 1,3 miljoen, zegt het CBS. Volgens het CBS was de daling van 26 procent te zien bij alle soorten aangiftes.

CBS cijfers:

daling-aantal-misdrijven-2007-2015

Lees meer >>

Buurtborrel 14 februari, ontruiming gevangenis, vergunningaanvragen en een tijdelijke brug?

De komende maanden wordt de gevangenis door Justitie ontruimd. Het tijdelijk gebruik kan plaatsvinden als vergunning wordt verleend, in dit bericht meer informatie over de verkoop door het RVB en Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd advies te geven over een tijdelijke brug. Meer nieuws op de buurtborrel van 14 januari en de brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk – wordt gepresenteerd.

gevangenis-wolvenplein-schets-albo-helm-4 Lees meer >>

Gesprek met de directie van PI Wolvenplein

2002-hoofdingang-met-de-eerste-steen-uit-1953-gevangenis-wolvenplein

 

Op 16 december 2013 zijn we ontvangen door de directie van PI Wolvenplein. Aanwezig waren de directie van PI Utrecht Harry Versteeg en Piet Verbruggen, beleidsmedewerker DJI uit Den Haag Ton Daans en van Stadsdorp Wolvenburg Bert Poortman, Esther de Koning en Susan Rietveld. Hieronder volgt een kort verslag.
Lees meer >>

Sluiting en vervreemding van PI Wolvenplein

Op 22 maart 2013 kondigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het voornemen af uit tot sluiting van PI Wolvenplein. Dat gebeurde in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer met een Masterplan ombuigingsmaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De reden van sluiting is eenvoudig: er zijn teveel gevangenissen en de regering moet bezuinigen. In de brief wordt dit overigens verwoord als noodzaak tot ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en grote ambities op het gebied van veiligheid. In het overzicht van te sluiten inrichtingen staan 30 locaties, waaronder de in 2015 te sluiten PI Utrecht, locatie Wolvenplein met circa 124 plaatsen.

luchtfoto-2004-na-de-renovatie-gevangenis-wolvenplein-utrecht

Na debat in de Tweede Kamer en het aannemen van moties volgde op 19 juni 2013 een tweede brief van de staatssecretaris. Het Masterplan heeft forse kritiek gehad en is op vele punten aangepast en verduidelijkt. Het aantal te sluiten locaties is ook aangepast, van 30 naar 23. Onveranderd blijft de sluiting in 2015 van Wolvenplein.

De regering liet geen onduidelijkheid bestaan over – wat te doen met de vrij te komen locaties. Op 28 augustus 2013 stuurde de Minister van Wonen en Rijksdienst daarover een brief aan de Tweede Kamer. “Eén van de consequenties van het masterplan is de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen in de periode 2014–2017. Omdat er voor deze complexen geen zicht is op toekomstig gebruik binnen het Rijk heb ik besloten de voorbereiding van de vervreemding ter hand te nemen. De vervreemding van de complexen vraagt niet alleen om een nieuwe eigenaar, maar ook om een nieuwe functie”. “Om dit te realiseren wordt door het Rijksvastgoedbedrijf i.o. altijd intensief met betrokken gemeenten overleg gevoerd, waarbij de gemeente overigens in de eerste fase van het vervreemdingstraject ook de mogelijkheid wordt geboden het complex zelf aan te kopen en te herontwikkelen en zodoende een optimale herbestemming in de publieke sfeer te geven.”

Op 12 november stuurt de staatssecretaris met een brief het implementatieplan van de voorgenomen sluitingen en andere maatregelen ter versobering van detentie in Penitentiaire Inrichtingen. Meer personen op cel, bezuinigingen op bibliotheek, vakonderwijs, sport en recreatie etc. worden er in vastgesteld. Wat de bezuinigingen betreft, er zijn nog investeringen in de betreffende locaties gedaan, waarvan de eenmalige afschrijving als een kostenpost in de bezuiniging is opgenomen. Een overzicht van alle afschrijvingen door Justitie geeft voor PI Wolvenplein een bedrag van bijna € 2,4 miljoen.

PI Wolvenplein, tot voor kort de oudst in gebruik zijnde gevangenis, zou in 2014-2015 gesloten worden en wordt verkocht. Door herplaatsing van personeel kon PI Wolvenplein haar rooster niet meer rond krijgen. Na het vestiging van de Inrichting Stelselmatige Daders in PI Nieuwegein hebben de laatste gedetineerden PI Wolvenplein in juni 2014 verlaten. Justitie heeft het beheer van het complex in maart 2015 overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het tijdelijk beheer onder Bewaakt & Bewoond is in april 2015 begonnen. Het RVB heeft de verkoop in voorbereiding.