Rijksvastgoed “krijgt geen prijskaartje”

jaap-uijlenbroek-van-het-rijksvastgoedbedrijfHet Rijksvastgoedbedrijf gooit het roer om bij de verkoop van ruim 330 rijkspanden. Topman Jaap Uijlenbroek van het Rijksvastgoedbedrijf presenteert op de vastgoedbeurs Provada de nieuwe Afstootstrategie. In een artikel in het blad ‘De Architect’ van 12 mei 2015 wordt er verslag van gedaan.

 

Hieronder staat een selectie uit twee artikelen. De tekst en foto is van Ingrid Koenen. Lees meer >>

Voor het afstoten van vastgoed heeft het Rijk beleid

Gevangenis Wolvenplein behoort tot de verzameling van door het Rijk af te stoten vastgoed. Het Rijk heeft op dat gebied een grote opgave. Vier verschillende overheidsafdelingen voor vastgoed zijn in 2014 ondergebracht in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op 6 december 2013 heeft de Ministerraad de Rijksvastgoedportefeuillestrategie 2014 vastgesteld. 

rli advies vrijkomend rijks - vastgoed Lees meer >>

Rijksvastgoedbedrijf in zee met tijdelijk beheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties gevraagd om een offerte en plan van aanpak.

rijksvastgoedbedrijf-logoVan het Rijksvastgoedbedrijf ontvingen we op 25 juli 2014 de volgende mail:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet is het gevangeniscomplex aan het Wolvenplein (Utrecht) niet langer benodigd voor het huisvesten van gedetineerden en zal door het Rijk worden vervreemd. Het vervreemdingstraject kan enige tijd duren en daarom wordt er voor de tussenliggende periode een tijdelijke invulling gezocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf –verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure- heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties (vbo’s) gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een offerte uit te brengen. Eén van deze organisaties zal dan namens het Rijk het tijdelijk beheer uitvoeren. Daarbij valt te denken aan het aantrekken en huisvesten van feitelijk gebruikers en het uitvoeren van technisch en administratief beheer. De feitelijk gebruikers gaan dan ook een overeenkomst aan met de vbo en niet met het Rijk.

Als bijlage bij de offerte-aanvraag heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lijst gevoegd met belangstellenden die zich de afgelopen tijd hebben gemeld met ideeën voor een feitelijke tijdelijke invulling. De vbo’s kunnen één of meerdere belangstellenden met hun ideeën in hun plan van aanpak meenemen.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat u geen rechten kan ontlenen aan deze mail of enig ander aspect in deze procedure.