Het RVB is positief over de verkoop van gevangenissen

Het Rijk heeft na vijf jaar bijna een derde deel van van de af te stoten gebouwen van Justitie verkocht. De panden zijn gewilder nu de vastgoedmarkt aantrekt. Toch zou omvorming moeilijk zijn omdat de gemeenten er lang over doen om een nieuwe bestemming te bepalen voor de panden. In afwachting van een nieuwe bestemming worden veel inrichtingen tijdelijk gebruikt.

gidsen-bezoekersuur-als-gajes-in-de-bajes

Gajes in de Bajes – Escaperoom gevangenis Wolvenplein

Op de nieuwssite van NOS stond een interview met de baas van het Rijksvastgoedbedrijf, Jaap Uijlenbroek. Lees meer >>

Een gevangenis te koop: ‘Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Hoelang gaat dat allemaal duren?

Dit artikel geeft een formeel en een informeel antwoord op die vragen. Eerst worden de formele antwoorden van Minister Blok op deze vragen gegeven. Vervolgens volgt een informeel antwoord, namelijk een prognose antwoord van Stadsdorp Wolvenburg stand mei 2014, bijgewerkt in 2016. Wij spreken vaak over de verkoop van Wolvenburg. Het bolwerk is namelijk het geheel van oude gevangenis gebouwen, voorplein, ringmuur etc.. Lees meer >>

Voor het afstoten van rijksvastgoed heeft het Rijk beleid

Gevangenis Wolvenplein behoort tot de verzameling van door het Rijk af te stoten vastgoed. Het Rijk heeft op dat gebied een grote opgave. Vier verschillende overheidsafdelingen voor vastgoed zijn in 2014 ondergebracht in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op 6 december 2013 heeft de Ministerraad de Rijksvastgoedportefeuillestrategie 2014 vastgesteld. Het RVPS 2014 is vertrouwelijk en niet voor het publiek in te zien. Wel is er het volgende over gezegd. Ze is opgesteld om sturing vanuit het beleid op het handelen met rijksvastgoed te versterken. In de RVPS is daartoe nadrukkelijk een dubbele doelstelling als leidraad gekozen: het behalen van zowel een hoger maatschappelijk als financieel rendement.

Het stuk is vertrouwelijk, wij kennen het niet. We zullen het moeten doen met wat anderen over dit belangrijke beleidsstuk zeggen. Eén daarvan is het in december 2015 uitgekomen advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Zij adviseert het kabinet zorgvuldig te handelen bij het afstoten van Rijksgebouwen. Het Rijk zou daartoe de maatschappelijke doelstellingen bij deze afstootoperatie zwaar moeten laten wegen, en gemeenten en provincies bij de besluitvorming daarover te betrekken. Lees meer >>

Rijksvastgoedbedrijf gaat tijdelijk beheerder contracteren

Het Rijksvastgoedbedrijf –verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure van gevangenis Wolvenplein – heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties gevraagd om een offerte en plan van aanpak.

rijksvastgoedbedrijf-logoVan het Rijksvastgoedbedrijf ontvingen we op 25 juli 2014 de volgende mail:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet is het gevangeniscomplex aan het Wolvenplein (Utrecht) niet langer benodigd voor het huisvesten van gedetineerden en zal door het Rijk worden vervreemd. Het vervreemdingstraject kan enige tijd duren en daarom wordt er voor de tussenliggende periode een tijdelijke invulling gezocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf –verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure- heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties (vbo’s) gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een offerte uit te brengen. Eén van deze organisaties zal dan namens het Rijk het tijdelijk beheer uitvoeren. Daarbij valt te denken aan het aantrekken en huisvesten van feitelijk gebruikers en het uitvoeren van technisch en administratief beheer. De feitelijk gebruikers gaan dan ook een overeenkomst aan met de vbo en niet met het Rijk.

Als bijlage bij de offerte-aanvraag heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lijst gevoegd met belangstellenden die zich de afgelopen tijd hebben gemeld met ideeën voor een feitelijke tijdelijke invulling. De vbo’s kunnen één of meerdere belangstellenden met hun ideeën in hun plan van aanpak meenemen.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat u geen rechten kan ontlenen aan deze mail of enig ander aspect in deze procedure.