Ervaringen met herbestemming Rijksmonumenten Gevangenis

Bij het herontwikkelen van monumenten, is het van groot belang om vast te leggen wat de (monumentale) waarden zijn. Dat is bij de oudste cellulaire gevangenis van Nederland (Weteringschans Amsterdam) niet gebeurd. Bij andere gevangenissen is dat beter gelukt. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven van herbestemde gevangeniscomplexen.

De tekst is grotendeels ontleend aan het binnen RCE als gevolg van een stage door Peter van Cappellen uitgegeven document ‘Herbestemming van gevangenissen’ in 2012. Het heeft de ondertitel ‘Struikelblokken en succesfactoren’ meegekregen. Zie voor het volledige rapport aan de onderzijde van dit artikel. Lees meer >>

Besluit huisvesting statushouders en Rijksmonumentaal nieuws

In de weken voor de zomervakantie valt nog een besluit over het huisvesten van statushouders en ander Rijksmonumentaal nieuws. Het is ook de maand waarin De Vrije Wolf weer opengaat voor kortdurende evenementen. Nog maar enkele dagen Hacking Habitat!

Huisvesting statushouders

Onze stad is naarstig op zoek naar woonruimte voor statushouders (erkende vluchtelingen). De gemeente heeft er een speciale taakgroep voor geformeerd. Gevangenis Wolvenplein is door het Rijk aangeboden en de tien kleine appartementen lijken zeer geschikt. Een kleine verbouwing is nodig (zoals keukenruimte) en als het Rijksvastgoedbedrijf daar haar fiat voor geeft, staat de komst van waarschijnlijk Syrische mannen niets meer in de weg!

isd-kamer-gevangenis-wolvenplein Lees meer >>

Uittreksel monumentenregister Rijksmonument

Wolvenburg is van oorsprong een bolwerk uit circa 1580. Sinds 1856 staat er een gevangenis. In 1976 zijn de verdedigingswerken, waaronder de grachten, bolwerken en taluds Rijksmonument geworden. In 2001 is het gevangeniscomplex tot Rijksmonument benoemd. Wolvenburg is onder vijf verschillende beschrijvingen beschermd.

2015-wolvenburg-luchtfoto-door-siebe-swart

Bolwerk Wolvenburg in 2015 – foto Siebe Swart

Lees meer >>