Wolvenburg in onderzoek bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er na onderzoek met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten. De deskundige verdient meer status als hij beter kan uitleggen over zijn bevindingen en je als op z’n minst mee kunt besluiten over de vervolgstappen. Die houding zien we ook terug in het streven van het college van B&W naar goed samenwerken: Utrecht maken we samen. Tenminste, zo hebben we het begrepen.

onderzoek Lees meer >>

Wat mag bolwerk Wolvenburg worden?

De gemeente heeft een onderzoekovereenkomst gesloten met de Staat der Nederlanden over de herontwikkeling van Wolvenplein 27. Het monumentale complex is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat nu een koper zoekt. Een klankbordgroep gaat de voortgang toetsen en input leveren. Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd daarin zitting te nemen.

Binnenplaats Zuid was in 1993 nog parkeerterrein

Lees meer >>

Wethouder gaat de buurt betrekken bij nieuwe bestemming

De wethouder gaat buurtbewoners betrekken bij de nieuwe bestemming van de voormalige gevangenis Wolvenplein. De wethouder beloofde dit jaar nog een start te maken met het opstellen van een gezamenlijk visiedocument, waarbij naast het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het pand), ook de buurt wordt betrokken.

buitengevel-gevangenis-wolvenplein Lees meer >>