Huisvesting statushouders Wolvenplein?

De capaciteit om vluchtelingen op te vangen is beperkt door de te geringe doorstroming van erkende vluchtelingen, de statushouders. Statushouders zijn erkende vluchtelingen die uit een AZC kunnen vertrekken om een eigen leven te starten in Nederland. Zij blijven te lang in de opvangcentra plaatsen bezet houden. Gemeenten moeten zorgen voor woonruimte voor erkende vluchtelingen. De uiteindelijke huisvesting zal worden gedelegeerd naar een wooncorporatie.

Er is onlangs nog een keer gekeken of er verhuurbare kantoren of andere panden zijn om te gebruiken als woonplek voor statushouders. Geschikte leegstaande Rijksgebouwen komen ook in aanmerking. Gevangenis Wolvenplein is op de lijst van de gemeente Utrecht geplaatst als gebouw dat dienst kan doen voor huisvesting van erkende vluchtelingen. Daarvoor zijn enkele ruimten bruikbaar. In de voorgebouwen van de gevangenis zijn geschikte ruimten voor bijvoorbeeld alleenstaanden. Op vrijdag 9 oktober heeft de projectmanager Vastgoed van de gemeente Utrecht gesproken met de beheerders van de gevangenis, De Vrije Wolf. Zij staan positief tegenover het verzoek. De eventuele nieuwe bewoners moeten bij de activiteiten van de tijdelijke gebruikers passen die al in het gebouw zitten. Ook wij vinden het belangrijk dat De Vrije Wolf voort kan gaan.

De oproep van Elaine Vis van ruim een maand geleden heeft een actieve groep buurtgenoten opgeleverd die zich te zijner tijd gaan voorbereiden op de ontvangst van onze nieuwe buren en hun te begeleiden in het Utrechtse.

huisvesting-op-wolvenplein

woningen gestapeld elders