Wolvenburg loopt bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten. De deskundige verdient meer status als hij beter kan uitleggen over zijn bevindingen en je als op z’n minst mee kunt besluiten over de vervolgstappen. Die houding zien we ook terug in het streven van het college van B&W naar goed samenwerken: Utrecht maken we samen. Tenminste, zo hebben we het begrepen.

Lees meer >>

Ervaringen met herbestemming Rijksmonumenten Gevangenis

Bij het herontwikkelen van monumenten, is het van groot belang om vast te leggen wat de (monumentale) waarden zijn. Dat is bij de oudste cellulaire gevangenis van Nederland (Weteringschans Amsterdam) niet gebeurd. Bij andere gevangenissen is dat beter gelukt. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven van herbestemde gevangeniscomplexen.

De tekst is grotendeels ontleend aan het binnen RCE als gevolg van een stage door Peter van Cappellen uitgegeven document ‘Herbestemming van gevangenissen’ in 2012. Het heeft de ondertitel ‘Struikelblokken en succesfactoren’ meegekregen. Zie voor het volledige rapport aan de onderzijde van dit artikel. Lees meer >>

Een gevangenis te koop: ‘Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Hoelang gaat dat allemaal duren?

Dit artikel geeft een formeel en een informeel antwoord op die vragen. Eerst worden de formele antwoorden van Minister Blok op deze vragen gegeven. Vervolgens volgt een informeel antwoord, namelijk een prognose antwoord van Stadsdorp Wolvenburg stand mei 2014, bijgewerkt in 2016. Wij spreken vaak over de verkoop van Wolvenburg. Het bolwerk is namelijk het geheel van oude gevangenis gebouwen, voorplein, ringmuur etc.. Lees meer >>

Marktconsultatie gevangenis Wolvenplein?

Onder welke voorwaarden is er interesse om bolwerk Wolvenburg met de gevangenis Wolvenplein te kopen en een nieuwe bestemming te geven? Dat is de vraag die het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht zouden kunnen gaan stellen in een marktconsultatie. Op die manier kan de verkoop van het bolwerk aansluiten bij de belangstelling in de markt.

luchtfoto-robert-oosterbroek-gevangenis-wolvenplein-in-2013

Luchtfoto Robert Oosterbroek gevangenis Wolvenplein in 2013

Lees meer >>

De financiële puzzel bij herbestemming

‘Zo duur? Voor dat bedrag kun je een heel nieuw gebouw neerzetten!’ Deze verbaasde uitroep is regelmatig te horen uit de monden van mensen die geen ervaring hebben met herbestemmen.

Het gaat tegen de intuïtie in dat het restaureren en herbestemmen van een bestaand gebouw duurder is dan het plaatsen van een volledig nieuw gebouw. Maar bij het herbestemmen van monumenten is dit helaas eerder regel dan uitzondering. Vaak zijn (overheids-)bijdragen in de vorm van subsidies, leningen of garantiestellingen noodzakelijk om de herbestemmingsprojecten mogelijk te maken.

En zelfs dan vraagt het van de initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten veel creativiteit en doorzettingsvermogen om het project ook financieel tot een goed einde te brengen. Voor BOEi was dit gegeven aanleiding om de financiering nader te onderzoeken door 25 herbestemmingsprojecten financieel met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nationaal Programma Herbestemming. Download met de link de PDF van het rapport of door een klik op de foto:

2014-financie%cc%88le-puzzel-bij-herbestemming-monumenten-boeiEen kleine kanttekening bij dit rapport: de onderzochte projecten zijn allen ontwikkeld vanuit een projectontwikkelaars perspectief. Een projectontwikkelaar wil graag een compleet resultaat binnen een bepaalde tijd leveren. Daarbij wordt altijd gewerkt naar een bestemming. De projectontwikkelaar wil namelijk veelal geen eigenaar van het complex blijven. De beleggende partij die het gaat kopen na herbestemming, geeft natuurlijk meer voor een complex als er al huurders gebruik van maken. De andere ontwikkelingsgang blijft onbesproken, eigenaren die zelf van het pand gebruik maken en heel geleidelijk naast gebruik ook het pand aanpassen naar dat gebruik of nieuwe gebruiksmogelijkheden toevoegen. Voor het complex Wolvenburg is de laatste ontwikkelingsgang natuurlijk ook mogelijk. Niemand weet nu nog of een ontwikkelaar of een eigenaar/gebruiker het gaat kopen.