Versneld goedkeuring verbouwplan

Het overleg is gestart over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg. Voor de goedkeuring van het verbouwplan komt de gemeenteraad er niet meer aan te pas. Er wordt wel voorzien in participatie.

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex
Lees meer >>

Van sluiting en verkoop tot herbestemming

Wanneer heeft het Rijk bolwerk Wolvenburg verkocht? Tot wanneer is tijdelijk gebruik mogelijk? Is de gemeente Utrecht betrokken? Het is nu 2022, gaat het tijdpad nog verder?

Dit artikel geeft een chronologisch verslag van het tijdpad van sluiting tot de ombouw van gevangenis Wolvenplein naar een nieuwe bestemming.

Het tijdpad van herbestemming bolwerk Wolvenburg met gevangenis Wolvenplein, september 2021
Lees meer >>

Regime verandering: eigenaar en beheer

In gevangenis Wolvenplein heeft een verandering van regime plaatsgevonden. Per 1 september 2022 kent bolwerk Wolvenburg een nieuwe eigenaar en beheer. Meer dan 50 huurders zijn gebleven en er is ruimte voor meer.

Plannen voor een toekomstige nieuwe bestemming worden gemaakt, van oud naar nieuw
Lees meer >>

Wolvenburg in onderzoek bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten.

Nu verdient de deskundige meer status als hij goed kan uitleggen wat zijn bevindingen zijn en de patiënt laat mee besluiten over het vervolg. Is die houding ook basis van: Utrecht maken we samen?

onderzoek
Lees meer >>

Herbestemmingen van gevangenissen

Bij het herontwikkelen van monumenten, is het van groot belang om vast te leggen wat de (monumentale) waarden zijn. Dat is bij de oudste cellulaire gevangenis van Nederland (Weteringschans Amsterdam) niet gebeurd. Bij andere gevangenissen is dat beter gelukt. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven van herbestemde gevangeniscomplexen.

amsterdam-weteringschans-gevangenis-1849
De al eind jaren 1990 herbestemde gevangenis Weteringschans in Amsterdam
Lees meer >>

Marktconsultatie gevangenis Wolvenplein?

Onder welke voorwaarden komt bolwerk Wolvenburg te koop? Dat is de vraag die het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht kunnen stellen in een marktconsultatie. En dat om de verkoop van het bolwerk af te stemmen op de belangstelling in de markt.

marktconsultatie
Luchtfoto in 2013, foto Robert Oosterbroek
Lees meer >>