Ervaringen met herbestemming Rijksmonumenten Gevangenis

Bij het herontwikkelen van monumenten, is het van groot belang om vast te leggen wat de (monumentale) waarden zijn. Dat is bij de oudste cellulaire gevangenis van Nederland (Weteringschans Amsterdam) niet gebeurd. Bij andere gevangenissen is dat beter gelukt. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven van herbestemde gevangeniscomplexen.

De tekst is grotendeels ontleend aan het binnen RCE als gevolg van een stage door Peter van Cappellen uitgegeven document ‘Herbestemming van gevangenissen’ in 2012. Het heeft de ondertitel ‘Struikelblokken en succesfactoren’ meegekregen. Zie voor het volledige rapport aan de onderzijde van dit artikel. Lees meer >>

Minder gedetineerden in gevangenissen

Er zijn minder gedetineerden in gevangenissen, het aantal is nog nooit zo laag geweest als nu. In tien jaar tijd daalde de bezetting in de gevangenissen met maar liefst 43 procent. De Dienst Justitiële Inrichtingen maakte dit bekend in juli 2016. Door de daling van het aantal gevangenen is gevangenis Wolvenplein al in 2014 gesloten. De oorzaak van de daling is volgens DJI de afname van de geregistreerde criminaliteit. Op Finland na telt Nederland naar verhouding het kleinste aantal gevangenen van Europa.

De overheid heeft geen plannen om nog meer gevangenissen te sluiten. Maar met de nieuwste cijfers wordt duidelijk dat de daling, die al jaren te zien is, zich doorzet. Minder gedetineerden zijn er doordat er minder aangiftes van misdrijven bij de politie worden gedaan. Minder aangiftes betekent minder veroordelingen. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen verbaal) was in 2015 iets minder dan een miljoen. In 2007 waren dat er nog zo’n 1,3 miljoen, zegt het CBS. Volgens het CBS was de daling van 26 procent te zien bij alle soorten aangiftes.

CBS cijfers:

daling-aantal-misdrijven-2007-2015

Lees meer >>

Uittreksel monumentenregister Rijksmonument

Beschrijving van het Rijksmonument bolwerk Wolvenburg en gevangenis Wolvenplein

2015-wolvenburg-luchtfoto-door-siebe-swart

Bolwerk Wolvenburg in 2015 – foto Siebe Swart

Wolvenburg is van oorsprong een bolwerk uit circa 1580. Sinds 1856 staat er een gevangenis. In 1976 zijn de verdedigingswerken, waaronder de grachten, bolwerken en taluds Rijksmonument geworden. In 2001 is het gevangeniscomplex tot Rijksmonument benoemd. Wolvenburg is onder vijf verschillende monumentnummers met beschrijvingen beschermd: Lees meer >>