Het tijdpad van sluiting tot herbestemming

Wanneer heeft het Rijk bolwerk Wolvenburg verkocht? Tot wanneer is tijdelijk gebruik mogelijk? Is de gemeente Utrecht betrokken? Het is nu 2021, gaat het tijdpad nog verder?

Dit artikel geeft een chronologisch verslag van het tijdpad van sluiting tot de ombouw van gevangenis Wolvenplein naar een nieuwe bestemming.

Het tijdpad van herbestemming bolwerk Wolvenburg met gevangenis Wolvenplein, september 2021
Lees meer >>

Bespreking visie Wolvenplein

Op donderdag 18 juli heeft de gemeenteraad op een extra vergadering de Visie Wolvenplein behandeld. De raadsleden misten in de Visie enkele punten, en hebben amendementen en moties aangenomen en een verzoek gedaan.

Lees meer >>

De Gemeenteraad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Raadscommissie Stad & Ruimte vergadert op 4 juli 2019 over Visie Wolvenplein
Lees meer >>

Reacties gevraagd en enquête

Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf hebben gewerkt aan een ‘ruimtelijke visie’ voor toekomstig gebruik van de oude gevangenis. Een inloopavond is er 9 juli en tot 14 september kunnen reacties gegeven worden. Wij houden een enquête om de meningen te peilen.

Lees meer >>

Wolvenburg en de keuzes van Stadsdorp

De klankbordgroep is voor de tweede keer bij elkaar geweest. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente waren dit keer de klankbordgroep. Gaan ze iets doen met de keuzes van Stadsdorp Wolvenburg?

Voormalig gevangenis Wolvenplein – foto Marco Geijtenbeek
Lees meer >>

Wethouder betrekt buurt bij nieuwe bestemming

Buurtbewoners worden betrokken bij de nieuwe bestemming van de voormalige gevangenis Wolvenplein. De wethouder beloofde nog dit jaar een start te maken met het opstellen van een gezamenlijk visiedocument. Naast het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het pand) wordt ook de buurt daarbij betrokken.

buitengevel-gevangenis-wolvenplein
Lees meer >>