Het RVB is positief over de verkoop van gevangenissen

Het Rijk heeft na vijf jaar bijna een derde deel van van de af te stoten gebouwen van Justitie verkocht. De panden zijn gewilder nu de vastgoedmarkt aantrekt. Toch zou omvorming moeilijk zijn omdat de gemeenten er lang over doen om een nieuwe bestemming te bepalen voor de panden. In afwachting van een nieuwe bestemming worden veel inrichtingen tijdelijk gebruikt.

gidsen-bezoekersuur-als-gajes-in-de-bajes

Gajes in de Bajes – Escaperoom gevangenis Wolvenplein

Op de nieuwssite van NOS stond een interview met de baas van het Rijksvastgoedbedrijf, Jaap Uijlenbroek. Lees meer >>

Een gevangenis te koop: ‘Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Hoelang gaat dat allemaal duren?

Dit artikel geeft een formeel en een informeel antwoord op die vragen. Eerst worden de formele antwoorden van Minister Blok op deze vragen gegeven. Vervolgens volgt een informeel antwoord, namelijk een prognose antwoord van Stadsdorp Wolvenburg stand mei 2014, bijgewerkt in 2016. Wij spreken vaak over de verkoop van Wolvenburg. Het bolwerk is namelijk het geheel van oude gevangenis gebouwen, voorplein, ringmuur etc.. Lees meer >>

Grifthoekbrug weer actueel

De discussie over een Grifthoekbrug is na het uitkomen van de nota ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ weer actueel. In de nota staat het project in de categorie “vanaf heden uit te voeren”. Maar er staat meer in het plan voor de periode 2015-2015 om het verkeer te reguleren. In dit bericht staat ook onze reactie op deze nota.

grithoekbrug-oude-ontwerp-2009 Lees meer >>

Aanvraag horecavergunning De Vrije Wolf en The Village

Aanvraag – Drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een vergunningaanvraag is ingediend voor:

  •  Wolvenplein 25-26-27 en 28 te Utrecht (De Vrije Wolf); Ons kenmerk: HZ_DH-15-07978; Het vestigen van een restaurant inclusief terras en additionele horeca bij culturele activiteiten. De aanvraag ligt tot en met 21 april 2015 ter inzage.
  • Wolvenplein 27 te Utrecht (The Village); Ons kenmerk: HZ_DH-15-10594; Het vestigen van een lunchroom inclusief terras. De aanvraag ligt tot en met 15 mei 2015 ter inzage.

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 21 april 2015 resp. 15 mei hun zienswijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht, Vermeld in uw brief duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken.

Toelichting (Stadsdorp Wolvenburg na inzage van de aanvraag)

De Vrije Wolf, tijdelijke exploitant van gevangenis Wolvenplein, wordt vertegenwoordigt door cateringbedrijf Bakx & Meijer. The Village wordt exploitant van het publiek toegankelijke horecagedeelte in het voormalige ISD huis op het voorplein met terras aan de singel.

De aanvragen zijn voor een vergunning horecabedrijf categorie D1 restaurant en D2 lunchroom. Tevens zullen zij als additionele horeca fungeren bij culturele, sociale of recreatie activiteiten op het terrein of in de gebouwen van de gevangenis. Categorie D1 staat voor een restaurant met het mogen schenken van alcoholische dranken. Vergunning D2 is daghoreca die gebonden is aan de winkelsluitingstijden (die tegenwoordig ruim zijn met supermarkten open tot 22.00 uur). In de aanvraag zijn de openingstijden dan ook elke dag van de week van 9.00 uur tot 22.00 uur.

In de gevangenis zijn door De Vrije Wolf van de vele ruimten in totaal 18 ruimten aangekruist die voor activiteiten te huur zijn met gebruik van de catering faciliteiten. Daaronder zijn de sportzaal, de voormalige kerk, de ruimten van het stiltecentrum achterin, de luchtplaatsen zuid en noord, de voormalige kantine en het buitenterras en twee voormalige huiskamers onder de kap van het cellengebouw.

De aanvraag geeft twee terras mogelijkheden aan: op het terrein achter het hek in de voormalige tuin uitkijkend op de Wittevrouwensingel met parkeergarage Grifthoek. Dat terras gaat geëxploiteerd worden vanuit de vestiging van The Village in het voormalige ISD huis. Een tweede mogelijkheid van een terras is aangevraagd voor het voorplein, gesitueerd voor het gebouw van The Village. Dat terras wordt ondersteunend voor evenementen die De Vrije Wolf cq. Bakx & Meijer voor haar rekening neemt.