Nog nooit zoveel ontsnappingen

Er waren de laatste tijd nog nooit zoveel ontsnappingen op Wolvenplein. En dat vindt plaats in een tijd waarin teams op zeer serieuze wijze nieuwe plannen hebben gemaakt voor het bolwerk. Plannen die door de kandidaat-kopers op 26 oktober zijn ingediend. En dat is nog lang niet alle nieuws.

Lees meer >>

2017 met nieuwe energie

Kan de locatie een rol of functie vervullen voor de stad als geheel en hoe gaat dat samen met de inpassing in deze buurt? Wij verwachten niet anders dan dat de leden van Stadsdorp Wolvenburg worden betrokken bij deze vraag.

Lees meer >>