Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 en enquete

BRAINSTORM:

Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn in januari 2014 ideeën voor de herbestemming van de gevangenis gegenereerd. Door een actief programma heeft iedereen meegedaan. De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het verslag geeft een opsomming van alle ideeën.

ENQUÊTE:

Wat zijn de goede ideeën voor de herbestemming van Wolvenburg?

brainstorm en enqueteMet de enquête vroegen we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de enquête om de persoonlijke mening. De enquête kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De enquête is afgenomen via een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden. De resultaten van de enquête zijn in een uitgebreid en samenvattend verslag geplaatst.

Naar de downloads:

2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf

Vragenlijst Wolvenburg – aankondiging en resultaten

Wie, wanneer en hoe? Met de vragenlijst hebben we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden een kans gegeven hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de vragenlijst om de persoonlijke mening. De lijst kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De vragenlijst stond op een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden.

De aanleiding: Gevangenis Wolvenplein komt in juni 2014 leeg te staan. Na 159 jaar verliezen de gebouwen hun functie. Wat kan en mag met het bolwerk Wolvenburg en/of de gebouwen van de gevangenis Wolvenplein gebeuren? In januari zijn veel ideeën verzameld. Wat vinden wij daarvan? Wij hebben de mening in mei 2014 gepeild.

Enkele vragen met hun antwoorden:

Van 12 mogelijke bestemmingen voor de gebouwen is de voorkeur gevraagd (van graag tot niet):

2014-enquete-1

Van 20 mogelijke aanpassingen is de instemming gevraagd (van eens tot oneens):

2014-enquete-2Download de volledige resultaten onder de volgende links:

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf