Kunstmanifestatie HACKING HABITAT is open en nieuws over wonen op Wolvenburg

Waar kun je terecht voor uitdagende kunst? De kunstmanifestatie HACKING HABITAT is open. De Witte Wolf wil op termijn gaan wonen op het bolwerk, u ook? De buurt heeft inmiddels haar eigen gebiedje gehackt, Bezoekersuur valt in de smaak en met de buurtborrel kun je weer bijkomen.

Wie waren de criminele buren

‘Het is belangrijk om dingen te benoemen zoals ze zijn. Er is namelijk één groep in onze maatschappij domweg veel crimineler dan alle andere. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek zijn ze ruim vier keer zo vaak de verdachte van een misdrijf. Als je er ’s avonds één tegenkomt, kun je beter snel een blokje omlopen. De harde cijfers: ze vormen 94 procent van alle gedetineerden in Nederland. Ze gaan trouwens ook eerder dood. Dat zal wel komen door al die slechte gewoonten van ze. Waarschijnlijk is het aangeboren. Ze zijn domweg anders. Het zit in hun dna. Het zijn nu eenmaal mannen’.

(met dank aan Ionica Smeets, de Volkskrant 30/1/16)

 

HACKING HABITAT: topkunst die je laat nadenken en verrassen!

logo-hacking-habitat Lees meer >>

Wonen op het Wolvenplein

Wonen op het Wolvenplein – initiatiefnemers zijn de voorbereiding gestart.

Een van de initiatieven voor de herbestemming van de Wolvenburg is wonen. Van wooninitiatief heeft de groep zich inmiddels omgevormd tot een vereniging. Vereniging De Witte Wolf wil een woonproject tot stand brengen op het bolwerk Wolvenburg. Het project resulteert mogelijk in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De Witte Wolf: wij willen wonen combineren met andere bestemmingen zoals cultuur en werken. Daarnaast zal er wat ons betreft veel groen komen. We zien voor ons een buurt gebaseerd op gemeenschapszin en nabuurschap, en kiezen voor een combinatie van koop- en huurwoningen.

de-witte-wolf

Wie zijn wij
Een groep bewoners, deels uit de buurt, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om zo ook invloed uit te kunnen oefenen op de totstandkoming van ons woonproject.

Manifest
We hebben een Manifest geschreven waarin we onze visie op de invulling van ons woonproject en op de mogelijke bestemming van de gevangenis en het terrein eromheen verwoorden. Uitgangspunt van onze visie is dat we de gevangenis willen ontwikkelen in een combinatie van Wonen, Werken, Cultuur en Groen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om naast een eigen woning ook een aantal zaken met elkaar te delen. Ook hechten we aan zo energiezuinig mogelijk bouwen. Het manifest staat op onze website.

Aanmelden voor de vereniging
We komen met enige regelmaat bij elkaar. Onderling is een taakverdeling afgesproken en worden de vorderingen en volgende stappen vastgesteld. We zoeken zaken uit en leggen contacten. We verwachten van leden een actieve participatie in de vereniging.

Interesse of vragen?

Kijk vrijblijvend op onze website dewittewolf.org