Brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk in Utrecht

Stadsdorp Wolvenburg heeft de brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk in Utrecht – uitgebracht

brochure-de-toekomst-van-een-bolwerk-in-utrecht-stadsdorp-wolvenburgDe plannen voor een nieuw Wolvenburg met gevangenis Wolvenplein zijn nog lang niet rond, eerst wordt het complex nog tijdelijk gebruikt. Een definitieve bestemming wordt pas bepaald als een nieuwe eigenaar het bolwerk gaat kopen, dat duurt nog even. Tot die tijd kan iedereen een plan maken voor het bolwerk.

De aanleiding

Eigenaar het Rijk gaat bolwerk Wolvenburg verkopen, aan de meest biedende partij met het beste plan. Over het meest bieden kunnen we ons een voorstelling maken, meer euro’s, maar wat is het beste plan?

Verbouwen en aanpassen zal moeten: de gevangenis is niet duurzaam geschikt voor andere bestemmingen. Op het bolwerk staan veel gebouwen, die zijn er in de loop van de tijd gekomen. Waarom zou alles daarvan een nieuwe bestemming moeten krijgen? Het kan ook de kans zijn om dit stadscentrum meer open ruimte en groen terug te geven. Wat mag wel en wat is niet gewenst? Wij willen het Rijk, de gemeente en de nieuwe eigenaar daarover niet alleen laten beslissen en hen bijstaan met ideeën en mogelijkheden.

De brochure en uw ‘droom’

De brochure is bedoeld om te helpen bij het nadenken over de toekomst van Wolvenburg. Ze geeft een beschrijving en tekeningen van de gebouwen op het bolwerk. Ook de eerste ‘dromen’ voor een nieuwe toekomst staan in de brochure. Allen geven een andere invulling van het bolwerk waarbij we ons niet teveel laten hinderen door het monumentale karakter van gebouwen. Het zijn onze ‘dromen’ over het nieuwe bolwerk.

De brochure is huis aan huis verspreid in de directe omgeving. De brochure is als PDF onder de link te downloaden. Maar wat vindt u ervan? Ook u kunt uw ‘droom’ op papier zetten. Bij de brochure is een teken­blad gevoegd waarop alle ruimte is voor een eigen invulling. Teken uw eigen plan en laat ons het resultaat zien. Mail uw tekening naar ons, of bezorg ze.

Deze ‘tekenwedstrijd’ is een tussenstap in het proces naar een nieuwe bestemming.

Wereld van Wolvenburg

De Wereld van Wolvenburg: verslag van een architectuur-avontuur uit 1995

Als de gevangenis verdwijnt van het Wolvenplein, wat kan daar dan wel/niet komen?

Die vraag werd in 1995 opgeroepen door de toenmalige werkgroep verfraaiing Breedstraatbuurt. Er was indertijd geen plan om de gevangenis te sluiten. Neen, maar de buurt kon maar beter voorbereid zijn als het wel zover kwam. Met dit idee werd een aantal architecten uitgenodigd om hun ideeën daarover vorm te geven tijdens een workshop Wolvenburg.

Die ideeën zijn gebundeld in het boekwerkje “De Wereld van Wolvenburg – verslag van een architectuur-avontuur”. Onder link is op ISSUU het boekwerkje in te zien.

In het boekje veel plannen waarvan heel goed is dat ze niet uitgevoerd zijn en hopelijk nooit worden. Maar het mooiste in het boekje is wellicht de tekening van Rein vd Pol. Duidelijk geen architect en met mogelijk een vooruitziende blik:

1995-nieuwe-bestemming-tekening-rein-vd-pol-wolvenburg