Gedicht van Peter Drehmanns onthuld en meer nieuws

Het gedicht van Peter Drehmanns over Wolvenplein is onthuld. Het vond plaats tijdens de  informatieve en gezellige Stadsdorp avond op woensdag 14 december. We waren met een leuk gezelschap in de cellengang, voor de onthulling van het gedicht van Peter Drehmanns zijn we even naar buiten geweest. Maar in dit bericht is er ook aandacht voor parkeren in de buurt, dat De LiK ook in de gevangenis zit, het initiatief Buurtstroom Molenstraat en meer.

gedicht-peter-drehmanns-gevangenis-wolvenplein Lees meer >>

Bijeenkomst 11 december met meer dan 80 aanwezigen geanimeerd

Op donderdagavond 11 december hadden we de buurt en andere belangstellenden uitgenodigd in zaal Moira. Meer dan tachtig aanwezigen hebben een actieve bijdrage aan de avond geleverd. Het werd een geanimeerde en leuke avond.

141211-moira-bijeenkomst-foto-luc-eeerdenAlle nieuws is de revue gepasseerd en tijdelijk beheerder Floris Zwolsman (Bewaakt & Bewoond) zou spreken. Helaas kon hij door privéomstandigheden niet komen. Onderstaand een verslag van de avond. Lees meer >>

Resultaten uitgevoerde Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014

BRAINSTORM:

Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn in januari 2014 ideeën voor de herbestemming van de gevangenis gegenereerd. Door een actief programma heeft iedereen meegedaan. De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

 • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
 • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
 • Wat mag er niet gebeuren?

Het verslag geeft een opsomming van alle ideeën.

ENQUÊTE:

Wat zijn de goede ideeën voor de herbestemming van Wolvenburg?

Met de enquête vroegen we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de enquête om de persoonlijke mening. De enquête kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De enquête is afgenomen via een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden. De resultaten van de enquête zijn in een uitgebreid en samenvattend verslag geplaatst.

Naar de downloads:

2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf

Meer dan 80 belangstellenden voor plannenmakers Wolvenburg

De presentaties op 14 april 2014 over de herbestemming Wolvenburg zijn enthousiast ontvangen. Meer dan 80 belangstellenden waren aanwezig in de gymzaal van de school Wittevrouwenkade.

150415-bijeenkomst-utrechtse-schoolStadsdorp Wolvenburg

Om 8 uur opende initiatiefneemster van Stadsdorp Susan Rietveld de avond. Stadsdorp Wolvenburg wil graag de ‘processor’ zijn voor het vinden van een herbestemming van gevangenis Wolvenplein. Deze avond is georganiseerd voor presentaties van plannenmakers aan de omwonenden en andere belangstellenden. Mede initiatiefnemer Bert Poortman licht kort de stand van zaken toe en dan komen de plannenmakers aan het woord onder leiding van initiatiefneemster Esther de Koning. Lees meer >>

We hebben met brainstorm ideeën verzameld, honderden! Voor de resultaten, kijk nu.

De gevangenis gaat dicht en waarschijnlijk binnenkort. Welke nieuwe bestemming krijgen de gebouwen van PI Wolvenplein en het bolwerk Wolvenburg?

Op 27 januari hebben we de buurt ingeschakeld. De directie van de gevangenis stelde ons een ruimte beschikbaar: het ‘ISD-huis’. Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn ideeën gegenereerd. Door een actief programma onder leiding van José Theunesen heeft iedereen meegedaan.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

 • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
 • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
 • Wat mag er niet gebeuren?

Het is een zeer geanimeerde en geslaagde avond geworden. Iedereen voor de deelname bedankt!

De resultaten zijn onder de link als PDF te downloaden: 2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

Tweede bijeenkomst Stadsdorp Wolvenburg – kansen en bedreigingen

Hoe spannend is het proces van herbestemming van Wolvenburg? We zien kansen en bedreigingen! De tweede bijeenkomst op 4 november 2013 van het initiatief Stadsdorp Wolvenburg bracht meer dan 20 personen bijeen in het rustieke souterrain van Silverijn (De Zilveren Vosch) aan de Plompetorengracht.

Iets meer dan een maand nadat het initiatief van Susan Rietveld van start is gegaan, hebben meer dan 90 personen zich gemeld om mee te doen. Een website is ingericht, flyers zijn rondgebracht, achtergrond informatie is verzameld en de eerste contacten zijn gelegd.

In de bijeenkomst blijkt al snel hoe spannend het proces van herbestemming van Wolvenburg is. We zien kansen en bedreigingen! De rust op het Wolvenplein is een groot goed, ook de omliggende straten zijn huiverig voor meer verkeer. Het gesloten karakter van de huidige gevangenis wordt als prettig gezien en houdt ook een uitdaging in. Wolvenburg kan meer van de buurt worden als het open is en openstaat voor bezoek van de buren. Herbestemmen wordt voorts opgemerkt is geen eenvoudige klus, professionaliteit en kloppende financiën zijn nodig.

Er wordt achtergrond informatie van soortgelijke transformaties van oude gevangenissen besproken en een eerste plan van aanpak.

Drie subgroepen gaan de volgende bijeenkomst voorbereiden:

 1. Opzetten van de basisorganisatie financiën, juridische vorm etc.
 2. Een communicatieplan om de participatie te vergroten, publiciteit, website etc.
 3. Voorbereiden van het plan waarmee we de ‘droomfase’ ingaan en in die fase komen tot haalbare ideeën voor herbestemming en participanten. Ook willen we in die fase een antwoord op wat we niet willen op Wolvenburg.

Onder de aanwezigen blijken al veel over de nodige expertise te beschikken, we willen graag nog veel meer participanten en initiatieven aan ons gaan binden.

Het verslag van de avond staat als PDF onder deze link

Een eerste plan van aanpak is ook beschikbaar als PDF

Oprichtingsvergadering 30 september 2013 Stadsdorp Wolvenburg

De gevangenis (PI Wolvenplein) gaat binnen niet al te lange tijd dicht. Een nieuwe bestemming voor het gebouw zal er komen. Wij kunnen daar als buurt niet op wachten. Op initiatief van Susan Rietveld zijn de buurtbewoners per mail opgeroepen om vanavond aanwezig te zijn.

Aanwezig:   Susan Rietveld; Corine Visser, Esther de Koning, Bert Poortman (verslag), Hanneke Duvigneau

Wat is de stand van zaken

Esther heeft gebeld met de eigenaar van het gebouw, het Rijk. Naar wat haar verteld werd, bepaalt de gemeente de nieuwe bestemming van het gebouw in een bestemmingsplan. Daarna kan het Rijk op zoek naar een koper.

Susan heeft gesproken met contacten van haar bij de gemeente. De gemeente doet nu niets tot er een formeel besluit over de gevangenis is gevallen en de sluitingsdatum vast staat. De gemeente gaat dan pas in overleg met het Rijk. Een aantal gegadigden zou bij de gemeente al bekend zijn. Van de SSH is bekend dat ze voor haar doelgroep jongeren de locatie Wolvenplein gaat bekijken.

Ambities

Wij hebben voorlopig al een aantal ideeën over een nieuwe bestemming van de gevangenis. Bert heeft op zijn site Ridderschapkwartier een aantal genoemd, zie Ridderschapkwartier

Dromen over een nieuwe bestemming:

 • De gevangenismuur zou voorzien kunnen worden van kantelen, omgang en uitzichttorens, als lijkend op een reconstructie van een middeleeuwse stadsmuur. De aansluitende binnenplaats kan speelterrein worden voor Wolvenburg ‘ridders’. (exploitant kinderopvang, naschoolse opvang, oppascentrum)
 • Bezoekers (ridders) kunnen binnenkomen met een ophaalbrug over de singel, een replica van de oudste brug Wittevrouwenpoort. Parkeren blijft dan in de parkeergarage Griftpark. (investering gemeente)
 • Al in 1995 was er een idee om op het gevangenisterrein een combinatie van expositieruimtes, winkeltjes en horeca een plaats te geven.
 • Een botenhuis aan de Singel is welkom.
 • De oude cellen kunnen prima dienst doen als per week of per maand te verhuren werkruimtes inclusief een snelle wifi omgeving. (exploitant bedrijfsverzamelgebouw)
 • Gezien de populariteit van studieplekken in het centrum van de stad zou een deel voor dat doel voor studenten bestemd kunnen worden. (exploitant Universiteit?)
 • Met een overnachtingsmogelijkheid wordt het een plek om te ‘brommen’. (exploitant Strowis?)
 • Een gezellige ontmoetingsplek voor gebruikers, buurtbewoners, buurt-koken en koffie (bakkerswinkel?)
 • Geopperd wordt dat een woonfunctie in een deel zou kunnen, eventueel toegevoegd daaraan een zorgfunctie voor ouderen? (projectontwikkelaar?)
 • Verder zijn er wensen voor een gezamenlijke tuin in de buurt, voor de sier en groenten.
 • Het Wolvenplein zou een nieuw open plein kunnen worden.

De vragen doemen zich natuurlijk op:

Wat mag met het gebouw, een Rijksmonument? Esther vraagt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar de strekking van de status Rijksmonument. Welke delen van het gebouw met muren en binnenplaatsen en hekwerk vallen er wel onder en welke niet.

Wat mag in deze omgeving? Er is geen bestemmingsplan, maar verwacht wordt dat de Gemeente, het Rijk en de kandidaat-rijkste koper gezamenlijk in conclaaf gaan over een verandering van het bestemmingsplan.

Wat wil Stadsdorp Wolvenburg?

Duidelijk is wel dat rust van de voornamelijk gevangenen zal veranderen naar mogelijke (on)rust van andere functies. Andere activiteiten kunnen de omgeving belasten met hun verkeer, geluid, parkeren van voertuigen, bezoekersgedrag, etc.. Wij zullen kritisch zijn over welke bestemmingen wel en welke niet in ons kwartier passen.

Esther heeft ons doel kort geformuleerd:

Het hoofddoel van het initiatief is een nieuwe bestemming voor de gevangenis creëren die iets positiefs toevoegt aan de buurt.

Niet iedereen zal straks gelukkig zijn met wat die nieuwe bestemming(en) ook worden. Het is ons streven dat we gezamenlijk op pad blijven gaan en koersen op een gemeenschappelijke noemer waarbij we elkaar blijven verstaan.

Onze participatie

Alle buurtbewoners mogen deelnemen aan dit initiatief.

Wat doen wij? Bert oppert een idee, de participatieschaal:

> ——————————————-<

op het ene uiteinde zijn we buurtbewoners die reageren op de plannen van anderen, op het andere uiteinde van de schaal gaan we de nieuwe bestemming zelf bepalen, voorts alles wat er tussenin zit

Voorlopig is niets uitgesloten: we gaan plannen, ideeën, initiatieven etc horen, bespreken, gaan naar voorlichtingen, spreken in en wat al niet. Zijn klankbordgroep voor gemeente en potentiële exploitanten. We houden enquêtes, discussieavonden etc. De actiefste leden leggen contacten met toekomstige gebruikers en gaan mogelijk zelfs mee in het zoeken van initiatiefnemers voor het oprichten van een exploitatiebedrijf. (Zoals Susan ooit heeft gedaan bij wooninitiatief Het Groene Dak ecologisch wonen Voordorp)

Onze organisatie

 • Onze naam, we komen al snel op de naam – Stadsdorp Wolvenburg –
 • Stichting of vereniging: Hanneke komt met een voorstel
 • e-mail adres: Bert opent per direct een adres bij gmail, is geworden wolvenburg@gmail.com
 • website: Esther wil er nu echt één gaan bouwen, inmiddels uitgevoerd, was wolvenburg.drupalgardens.com (nu www.wolvenburgutrecht.nl)

Publiciteit

 • Een flyer voor in elke brievenbus Ridderschapkwartier + Wittevrouwensingel: Susan
 • Oproep om vriend/lid te worden van Stadsdorp Wolvenburg, vragen om per e-mail aan te melden, roepen vergaderingen bijeen, sturen een nieuwsbrief rond, onderhouden de website etc..
 • We gaan ons melden als belangstellende bij zowel Gemeente als het Rijk
 • We willen in de Binnenstadskrant, misschien kan Elaine Vis een artikeltje schrijven.

Volgende vergadering: maandag 4 november 20.00 uur, aanmelding vooraf en locatie wordt gemaild