Wolvenburg loopt bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten. De deskundige verdient meer status als hij beter kan uitleggen over zijn bevindingen en je als op z’n minst mee kunt besluiten over de vervolgstappen. Die houding zien we ook terug in het streven van het college van B&W naar goed samenwerken: Utrecht maken we samen. Tenminste, zo hebben we het begrepen.

Lees meer >>

Resultaten uitgevoerde Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014

BRAINSTORM:

Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn in januari 2014 ideeën voor de herbestemming van de gevangenis gegenereerd. Door een actief programma heeft iedereen meegedaan. De volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het verslag geeft een opsomming van alle ideeën.

ENQUÊTE:

Wat zijn de goede ideeën voor de herbestemming van Wolvenburg?

Met de enquête vroegen we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de enquête om de persoonlijke mening. De enquête kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De enquête is afgenomen via een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden. De resultaten van de enquête zijn in een uitgebreid en samenvattend verslag geplaatst.

Naar de downloads:

2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf

Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op deze locatie gebouwd mag worden. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘maatschappelijke – Justitiële Inrichting’. Nieuw gebruik zal al snel gepaard moeten gaan met een bestemmingswijziging. Daarnaast staan nog veel meer ‘regels’ in het bestemmingsplan.

Het tijdelijk gebruik dat voor de gevangenis in april 2015 is ingegaan, is goedgekeurd in de vorm van een omgevingsvergunning. Voor tijdelijk gebruik is dat mogelijk. De vergunning is afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een voormalig gevangeniscomplex voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, werkplekken voor zelfstandigen, ateliers en kleinschalige kamerbewoning voor een periode van 5 jaar, ingaande januari 2015.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein

Plankaart bestemmingsplan 2010

Voor een definitieve nieuwe bestemming van bolwerk Wolvenburg is een herzien bestemmingsplan nodig. Zonder dit bestemmingsplan worden geen omgevingsvergunningen afgegeven. De regels van het bestemmingsplan binnenstad hebben tot doel om grip te houden op het bouwen, de stad wil waarborgen dat waarden en kwaliteiten behouden blijven. Daarbij is de historische binnenstad bijzonder. In 2010 is het bestemmingsplan van de binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een omvangrijk boekwerk met diverse kaarten.

Voor bolwerk Wolvenburg is van het bestemmingsplan een kortere samenvatting gemaakt. De samenvatting bestaat uit de volgende delen:

  • bestaand beleid de Structuurvisie
  • bestaand beleid, de overige beleidskaders
  • bestaande situatie Wolvenburg
  • onderzoek en randvoorwaarden
  • bestemmingsplan Wolvenburg

Onder de link staat de PDF samenvatting Wolvenburg. Het volledige bestemmingsplan is als PDF te downloaden onder de link ruimtelijke plannen binnenstad