De Raad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Vergadering Raadscommissie Stad & Ruimte op 4 juli in de raadszaal

Op 20 juni was op een druk bezochte bijeenkomst in de gevangenis veel aanvullende informatie opgehaald. Daarmee gewapend is de bespreking van de Visie Wolvenplein op donderdag 4 juli in de Commissie Stad & Ruimte gestart. Een visie die door het college is gepresenteerd als het resultaat dat de Gemeente met het Rijksvastgoedbedrijf heeft bereikt. Is de Visie voldoende over wat er met bolwerk Wolvenburg kan en mag?

De bedoeling van de vergadering was het verkrijgen van aanvullende informatie van de verantwoordelijk wethouder, het uitwisselen van elkaars meningen en het zoeken naar overeenstemming. Is de visie goed, of kan deze voor Utrecht beter? Veel partijen waren betrokken bij het onderwerp en hadden wensen, zowel van de coalitie (GroenLinks, D’66 en ChristenUnie) als van de oppositie (PvdA, CDA, VVD, SP, PvdD, Student & Starter, DENK, PVV).

Sociale woningbouw, kunst en cultuur

Opvallend was dat veel fracties elkaar konden vinden in een harde eis voor sociale woningbouw en de wens om een deelbestemming voor kunst en cultuur harder te omschrijven. Hoeveel % van het oppervlak of welk aandeel in de m2, daar was geen eenduidigheid over.

(Suggestie voor de wooneis: die is op te lossen door daar bijvoorbeeld minimaal 500 m2 sociale woningbouw voor te schijven en voeg dan ook 500 m2 voor middenhuur of -koop toe (van de 1150 + 400). Meer oppervlak voor vrije sector wonen koop of huur hoeft eigenlijk niet een eis te zijn, het is voor elke partij commercieel interessant om de voorste voormalige woonhuizen om te bouwen. Een Rijksmonument als het Ooglijdersgasthuis blijkt ook om te toveren tot appartementen binnen de monumentale voorwaarden).

Wolvenbrug

Een tweede punt van overeenstemming is de burg over de singel. Deze wens wordt door het merendeel van de partijen onderschreven. De brug kan het Wolvenplein verkeersluw maken en dat is wenselijk. De Raad vindt wel dat duidelijker in de visie dient te staan wie de brug moet betalen.

Toegankelijkheid

Een derde punt van overeenstemming is de openbare toegankelijkheid van het voorheen gesloten gevangeniscomplex. De visie is vaag, het moet wel, maar hoever en voor hoeveel delen van de voormalige gevangenis, daar is ze niet duidelijk in. Toegankelijkheid voor iedereen en voor welk deel moet beter omschreven worden.

Participatie

Een vierde punt is de wens om het bolwerk in te richten met meerwaarde voor de buurt en de stad. En laat de buurt en de stad dan ook participeren in niet alleen de ombouw van het complex, ook door haar een aandeel te geven in het beheer daarna.

Prijs en kwaliteit

Een vijfde punt gaat om de prijs- en kwaliteitsafweging bij de verkoop. Partijen zijn het er over eens dat Utrecht voor kwaliteit in de vorm van maatschappelijke waarde moet gaan. Een goed idee werd gedeeld door meer partijen: kan de verkoop niet plaatsvinden door vooraf de gewenste verkoopprijs bekend te maken. Vervolgens nemen aanbiedende partijen dat als uitgangspunt en gaat de verkoop om het beste plan met de meeste kwaliteiten en maatschappelijk invulling.

Er zijn meer punten waar de raadsleden suggesties voor deden: een groene invulling, ecologie langs de oever, maak van het monument een voorbeeld project op het gebied van duurzaamheid.

Haalbaarheid van de wensen

Daarna was het woord aan de wethouder. Ziet de wethouder kans om de wensen te verwoorden in de visie? Verantwoordelijk wethouder Klaas Verschuure heeft er een hard hoofd in. Om de wensen te honoreren moet hij in onderhandeling met het Rijksvastgoedbedrijf.

(Daarmee heeft hij mogelijk een vergelijkbare ervaring opgedaan als wij in de klankbordgroep. Het zich als zeer professioneel presenterend Rijksvastgoedbedrijf ging er ook bij de Raadsinformatieavond op 20 juni met gestrekt been in. Al zijn ze overheid, zij weten alleen hoe je zo’n object op een verantwoorde manier in de markt kunt verkopen. Waarom zij als verkopende partij zoveel eisen stellen aan de koper, wie doet dat eigenlijk als het een eigen pand verkocht wordt?, is daarbij voor haar geen vraag. Zij richten zich voornamelijk op een exclusieve markt van projectontwikkelaars met ervaring. En dat sluit veel andere kandidaten uit.)

Verwarring

Waar wethouder Verschuure wel direct duidelijkheid over kon geven, was dat als ook maar twee partijen voldoen aan alle eisen, de verkoop doorgaat. Op het punt van kwaliteit heeft hij zich er van overtuigd dat het voldoen aan de minimumeis van 6,5 geen sinecure is. Hij vindt dit voldoende. Maar de suggestie dat de gemeenteraad zich verder niet met de verkoopprocedure mag bemoeien, zorgde bij de commissie voor verwarring. Die werd nog net op tijd opgelost om te vervolgen met het zoeken naar overeenstemming in de wensen.

Vervolg

De wethouder krijgt nog wat huiswerk? Laat de Raad zich met haar wensen met een kluitje in het riet sturen? Bij onvoldoende honorering van de wensen kan de Raad natuurlijk altijd zeggen: wij gaan niet akkoord met de Visie. Het RVB kan verkopen zonder de visie. Kopers krijgen dan minder zicht op welke bestemmingen de gemeente gaat goedkeuren. Dat is een groter risico, al kan elke koper uit bovenstaande wensen van de Raad al weten waar de voorkeur naar uitgaat. Wordt vervolgd.

 

.

 

Reacties zijn gesloten.