Meedenken over de plannen

Meedenken over de plannen voor gevangenis Wolvenplein. Deze week verrasten de gemeente en de eigenaren AM en Levenslang ons met een uitnodiging voor een informatieavond op dinsdagavond 28 juni.

Informatieavond 28 juni

Op dinsdag 28 juni gaan de gemeente en AM en Levenslang de buurt informeren over hun voorstel voor participatie en starten er mee. De gevangenis is die avond open van 19.30 tot 21.00 uur en iedereen is welkom.

Het programma begint stipt om 19.30u met een welkom en een toelichting op het programma:

  • het proces door de gemeente Utrecht
  • het planvoorstel door de ontwikkelaar
  • participatie en communicatie ontwikkelaar

Om 20.15u kan iedereen eerste reacties geven, het wordt de start van het meedenken over de plannen voor gevangenis Wolvenplein. Dat mogen per thema zorgen en kansen zijn:

  • de plannen voor de openbare ruimte (route buitenom, brug, voorplein en binnenhoven)
  • de bestemming horeca en werken
  • de bestemming wonen (zoals type woningen, vormgeving)

21.00u einde bijeenkomst

Mogen de organisatoren rekening houden met je komst? Meld je aan voor de informatieavond via wolvenplein@utrecht.nl

Meedenken met AM en Levenslang

Het is geen geringe opgave, een nieuwe toekomst geven aan een historisch bolwerk van de stad met daarop de monumentale gebouwen van een gevangenis. Na de informatieavond en het ophalen van de eerste reacties gaan AM en Levenslang graag verder in gesprek met buurtbewoners en andere belanghebbenden.

Meedenken kan via drie brainstormgroepen, elk voor de eerder genoemde thema’s: wonen, werken & horeca en openbare ruimte. De brainstormgroepen bestaan uit ca. tien vertegenwoordigers van (bewoners)groepen. De bedoeling is zoveel mogelijk verschillende meningen en ideeën te horen. De brainstormgroepen komen ongeveer drie keer bijeen om relevante vragen per thema verder uit te werken. De uitkomsten worden gedeeld en gebruikt in het vervolgproces.

Heb je interesse én de tijd om deel te nemen aan een van de groepen, stuur dan een mail naar info@wolvenpleinontwikkelt.nl met naam, adres, telefoonnummer, voorkeur voor brainstormgroep (wonen, werken & horeca of openbare ruimte), namens welke (bewoners) groep je wil deelnemen, en de motivatie voor deelname. Aanmelden voor een brainstormgroep kan t/m dinsdag 5 juli. Daarna worden de groepen samengesteld.

De intentie is om na de zomervakantie een startbijeenkomst per brainstormgroep in te plannen waarin verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Zie verder voor de herkomst van de informatie de site Wolvenpleinontwikkelt.

Versnelde procedure

AM en Levenslang hebben met de gemeente Utrecht in april 2022 een procedure voor versnelde afgifte van vergunningen afgesproken. AM en Levenslang bestaan uit de eigenaren van gevangenis Wolvenplein: projectontwikkelaar AM en de drie investeerders van Levenslang CV.

De versnelde procedure is mogelijk door de langere voorgeschiedenis van het plan voor de opstallen van bolwerk Wolvenburg. Het plan van AM en Levenslang is namelijk al grotendeels in overeenstemming met de wensen van de gemeente. Hieronder staat in het kort waarom dat zo is.

De herontwikkeling van Wolvenplein kent een inmiddels vele jaren durende geschiedenis. Zo heeft de gemeenteraad al ingestemd met een Visie Wolvenplein waarin staat wat er met de monumentale gebouwen wel of niet mag en welke nieuwe bestemmingen er mogen.

Vervolgens zijn door de wijze waarop de nieuwe eigenaar is gekozen de toekomstplannen nog meer vastgelegd. AM en Levenslang hebben de gevangenis namelijk mogen kopen nadat hun plannen voldeden aan die visie. Het plan heeft de titel Levenslang Genieten.

Als AM en Levenslang weinig gaan afwijken van het plan Levenslang Genieten, mag het college van B&W de vergunningen afgeven, inclusief de wijziging van het bestemmingsplan. De gemeenteraad komt er niet meer aan te pas en dat scheelt heel veel tijd. Na het vaststellen van de bestemmingswijziging staat alleen nog beroep bij de Raad van State open. Die afspraak is gemaakt. Maar er is dan ook geen inspraak bij de gemeenteraad mogelijk. Waarschijnlijk hebben mede daarom de gemeente en AM en Levenslang een participatieplan vastgesteld. Zo kunnen de buren en andere omgevingspartijen toch nog een inbreng leveren op de definitieve plannen.

Beide partijen, AM en Levenslang en de gemeente, hopen de vergunningen al in 2023 geregeld te hebben. Daarna start een gefaseerde verbouwing die misschien wel tot 2026 duurt.

Bemuurde Grond gekortwiekt

Deze maand zagen de deelnemers van Bemuurde Grond dat hun initiatief gekortwiekt werd. Nog kort daarvoor was met beleid gemaaid en gehooid. Afspraken lagen al klaar om het hooi per boot op te halen. Na enkele jaren groenbeheer kwam geleidelijk het doel in zicht: een grote soortenrijkdom en meer ruimte voor een natuurlijk evenwicht en variatie. Daar had de hovenier echter geen oog voor. Zijn opdracht was om het gehele talud rond het bolwerk te maaien en van opgroei te ontdoen. Helaas, deze participatie was niet voorzien. Voor meer informatie, zie onze website.

De Witte Wolf officieel partner

Bewonersgroep De Witte Wolf is officieel partner geworden in de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein. De deelnemers van het eerste uur zijn al acht jaar bezig.

In 2014 is op initiatief van Stadsdorp Wolvenburg het wooninitiatief De Witte Wolf begonnen. Al die jaren zijn meer dan 20 gemotiveerde deelnemers aan het werk gegaan om haar doel te realiseren. De Witte Wolf streeft naar een (gedeeltelijke) woonbestemming van Wolvenburg en staat voor een participatieve, gevarieerde, groene en duurzame invulling van de plannen. Een deel van de deelnemers ziet ook een kans om er zelf te gaan wonen.

In 2015 heeft De Witte Wolf projectontwikkelaar AM betrokken bij de herontwikkeling. Daarover was echter niets formeel vastgelegd. Met de succesvolle verwerving van de gevangenis door AM kon dit in mei alsnog plaatsvinden. Wij wensen De Witte Wolf heel veel succes met haar inbreng.

Verder is een ieder welkom op de zomerborrel van de buurt op zondag 3 juli om 15.30 uur bij Kushiin, Ridderschapstraat 1.

Reacties zijn gesloten.