Informatieavond 10 september 19.30 uur

Gemeente en Rijk vragen om reacties op hun (concept) visie op de toekomst van Wolvenburg met gevangenis Wolvenplein. Wij hebben een enquête gehouden om uw mening en die van anderen te peilen.

Wat gaan we maandag 10 september doen?
Gevangenis Wolvenplein wordt verkocht, met welke visie?

De concept visie is bedoeld om reacties op te halen. Op speelse wijze en met de uitslagen van de enquête erbij hopen we tot een constructieve reactie te komen, dat is het doel van de avond. Een informatieavond voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van Wolvenburg.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de informatieavond – aanstaande maandag 10 september om 19.30 uur in gevangenis Wolvenplein.

De aanleiding
Gevangenis Wolvenplein en bolwerk Wolvenburg wordt binnenkort verkocht. Bolwerk Wolvenburg verdient een nieuw leven met behoud van haar historie. De stad wil graag een invulling die iets toevoegt, de buurt een goede buurman. Gemeente en Rijk hebben een concept visie over de toekomst van de gevangenis opgesteld. De gemeenteraad gaat de visie van Rijk en Gemeente in behandeling nemen. De reacties van het publiek worden daarin meegenomen. Reacties die we nu kunnen geven, het woord is aan het publiek: aan ons. Daagt de visie voldoende uit?

Het programma van de informatieavond:
19.30-20.00 uur – inloop met koffie en thee

20.00 uur – start programma met uitleg
20.20 uur – Eerste ronde – actieve invulling voor geven van reacties
20.40 uur – Tweede ronde – actieve deelname voor geven van reacties
21.00 uur – Samenvatting reacties
21.20 uur – Presentatie uitslag enquête
21.40 uur – Afsluiting van de avond

Graag tot maandagavond 10 september, 19.30 uur, locatie gevangenis Wolvenplein! De beste voorbereiding is het invullen van de enquête en een goed humeur.

Reacties zijn gesloten.