De financiële puzzel bij herbestemming

‘Zo duur? Voor dat bedrag kun je een heel nieuw gebouw neerzetten!’ Deze verbaasde uitroep is regelmatig te horen uit de monden van mensen die geen ervaring hebben met herbestemmen.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nationaal Programma Herbestemming. Download met de link de PDF van het rapport of door een klik op de foto:

2014-financie%cc%88le-puzzel-bij-herbestemming-monumenten-boeiHet gaat tegen de intuïtie in dat het restaureren en herbestemmen van een bestaand gebouw duurder is dan het plaatsen van een volledig nieuw gebouw. Maar bij het herbestemmen van monumenten is dit helaas eerder regel dan uitzondering. Vaak zijn (overheids-)bijdragen in de vorm van subsidies, leningen of garantiestellingen noodzakelijk om de herbestemmingsprojecten mogelijk te maken.

En zelfs dan vraagt het van de initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten veel creativiteit en doorzettingsvermogen om het project ook financieel tot een goed einde te brengen. Voor BOEi was dit gegeven aanleiding om de financiering nader te onderzoeken door 25 herbestemmingsprojecten financieel met elkaar te vergelijken.

Een kleine kanttekening bij dit rapport: de onderzochte projecten zijn allen ontwikkeld vanuit een projectontwikkelaars perspectief. Een projectontwikkelaar wil graag een compleet resultaat binnen een bepaalde tijd leveren. Daarbij wordt altijd gewerkt naar een bestemming. De projectontwikkelaar wil namelijk veelal geen eigenaar van het complex blijven. De beleggende partij die het gaat kopen na herbestemming, geeft natuurlijk meer voor een complex als er al huurders gebruik van maken. De andere ontwikkelingsgang blijft onbesproken, eigenaren die zelf van het pand gebruik maken en heel geleidelijk naast gebruik ook het pand aanpassen naar dat gebruik of nieuwe gebruiksmogelijkheden toevoegen. Voor het complex Wolvenburg is de laatste ontwikkelingsgang natuurlijk ook mogelijk. Niemand weet nu nog of een ontwikkelaar of een eigenaar/gebruiker het gaat kopen.

Reacties zijn gesloten.