Prijs blijft leidend

Het Rijk staat op haar strepen met een prijs die leidend moet worden. De verkoop wordt later, het tijdpad is aangepast met als gevolg langer tijdelijk gebruik. In dit nieuwsoverzicht ook een terugblik op een geslaagd Landgenotenpodium.

Visie – Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk
Lees meer >>

Visiedocument na inspraak openbaar

Op woensdag 17 april 2019 ontvingen we onderstaand mailbericht:

“U heeft een reactie gegeven op het visiedocument.
Vandaag wordt het besluit van het college van B&W bekend gemaakt. Gelijktijdig wordt een antwoord gegeven op uw reactie. U kunt dat vinden in de reactienota. De informatie is vanaf bekendmaking ook te vinden op de website. Ik zal u hier zo snel mogelijk over informeren.”

Visie op Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk

> Bekijk het visiedocument

Lees meer >>

Schuldig of niet?

De gevangenis is en blijft een plek voor menselijke vragen, zoals: ‘Schuldig of niet’? Ook is het gevang geschikt voor onze buurtmaaltijd op 9 december en Amnesty is in De LiK op 14 november.

Decor de voormalige kerk en werkruimte gevangenis Wolvenplein Utrecht
Foto uit de TV-serie ‘Schuldig of niet’ – opname gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>

Bevrijd het Wolvenplein – De Witte Wolf

De karakteristieke monumentale gevangenis aan het Wolvenplein krijgt in 2019 een nieuwe eigenaar. Het Wolvenplein is een rustige plek aan de singel waar bewonersvereniging De Witte Wolf een nieuwe buurt, park en buurtkracht willen organiseren om dit monument een nieuwe toekomst te geven. Al vier jaar maken ze plannen om het gevangenisterrein op een bijzondere manier te ontwikkelen.

Kunst van Susanne Willems: de Witte Wolf met de eik
Lees meer >>

Arkin landt met dialoog in de buurt

De eerste dialoog tussen buurtbewoners, cliënten en professionals van Arkin was een succesvolle start. In dit bericht een verslag van de deelnemers en de cliëntenraad. In oktober en november komen opnieuw twee dialogen. Daarvoor kun je je opgeven.

Het pand van Arkin – Wittevrouwenkade 6
Lees meer >>

Reactie op het Visiedocument

Stadsdorp Wolvenburg heeft haar reactie op het Visiedocument Wolvenplein gegeven. De visie verdient een betere versie, we hebben daarvoor tien punten meegegeven.

gevangenis Wolvenplein - celdeuren
Wat gaat de bestemming van het oudste cellencomplex worden?
Lees meer >>