We hebben met brainstorm ideeën verzameld, honderden!

De gevangenis gaat dicht en waarschijnlijk binnenkort. Welke nieuwe bestemming krijgen de gebouwen van PI Wolvenplein en het bolwerk Wolvenburg?

Op 27 januari hebben we de buurt ingeschakeld. De directie van de gevangenis stelde ons een ruimte beschikbaar: het ‘ISD-huis’. Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn ideeën gegenereerd. Door een actief programma onder leiding van José Theunesen heeft iedereen meegedaan.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 ideeënDe volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het is een zeer geanimeerde en geslaagde avond geworden. Iedereen voor de deelname bedankt!

De resultaten zijn onder de link als PDF te downloaden: 2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

27 januari gaan we ideeën verzamelen, doe je mee?

De gevangenis gaat dicht en waarschijnlijk binnenkort, de beslissingen hierover zijn nu gevallen. Welke nieuwe bestemming krijgen de gebouwen van PI Wolvenplein en het bolwerk Wolvenburg? 27 januari gaan gaan we ideeën genereren en vertellen ons plan per film voor het publiek op YouTube.

dromen-wolvenburg-youtube Lees meer >>

Gesprek met de directie van PI Wolvenplein

2002-hoofdingang-met-de-eerste-steen-uit-1953-gevangenis-wolvenplein

Op 16 december 2013 zijn we ontvangen door de directie van PI Wolvenplein. Aanwezig waren de directie van PI Utrecht Harry Versteeg en Piet Verbruggen, beleidsmedewerker DJI uit Den Haag Ton Daans en van Stadsdorp Wolvenburg Bert Poortman, Esther de Koning en Susan Rietveld. Hieronder volgt een kort verslag.
Lees meer >>

Tweede bijeenkomst Stadsdorp Wolvenburg – kansen en bedreigingen

Hoe spannend is het proces van herbestemming van Wolvenburg? We zien kansen en bedreigingen! De tweede bijeenkomst op 4 november 2013 van het initiatief Stadsdorp Wolvenburg bracht meer dan 20 personen bijeen in het rustieke souterrain van Silverijn (De Zilveren Vosch) aan de Plompetorengracht.

Iets meer dan een maand nadat het initiatief van Susan Rietveld van start is gegaan, hebben meer dan 90 personen zich gemeld om mee te doen. Een website is ingericht, flyers zijn rondgebracht, achtergrond informatie is verzameld en de eerste contacten zijn gelegd.

In de bijeenkomst blijkt al snel hoe spannend het proces van herbestemming van Wolvenburg is. We zien kansen en bedreigingen! De rust op het Wolvenplein is een groot goed, ook de omliggende straten zijn huiverig voor meer verkeer. Het gesloten karakter van de huidige gevangenis wordt als prettig gezien en houdt ook een uitdaging in. Wolvenburg kan meer van de buurt worden als het open is en openstaat voor bezoek van de buren. Herbestemmen wordt voorts opgemerkt is geen eenvoudige klus, professionaliteit en kloppende financiën zijn nodig. Lees meer >>

Oprichtingsvergadering Stadsdorp Wolvenburg

De gevangenis (PI Wolvenplein) gaat binnen niet al te lange tijd dicht. Een nieuwe bestemming voor het gebouw zal er komen. Wij kunnen daar als buurt niet op wachten. Op initiatief van Susan Rietveld zijn de buurtbewoners per mail opgeroepen om vanavond aanwezig te zijn. Oprichtingsavond 30 september 2013 van Stadsdorp Wolvenburg.
Lees meer >>