Rijksvastgoedbedrijf in zee met tijdelijk beheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties gevraagd om een offerte en plan van aanpak.

rijksvastgoedbedrijf-logoVan het Rijksvastgoedbedrijf ontvingen we op 25 juli 2014 de volgende mail:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet is het gevangeniscomplex aan het Wolvenplein (Utrecht) niet langer benodigd voor het huisvesten van gedetineerden en zal door het Rijk worden vervreemd. Het vervreemdingstraject kan enige tijd duren en daarom wordt er voor de tussenliggende periode een tijdelijke invulling gezocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf –verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure- heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties (vbo’s) gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een offerte uit te brengen. Eén van deze organisaties zal dan namens het Rijk het tijdelijk beheer uitvoeren. Daarbij valt te denken aan het aantrekken en huisvesten van feitelijk gebruikers en het uitvoeren van technisch en administratief beheer. De feitelijk gebruikers gaan dan ook een overeenkomst aan met de vbo en niet met het Rijk.

Als bijlage bij de offerte-aanvraag heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lijst gevoegd met belangstellenden die zich de afgelopen tijd hebben gemeld met ideeën voor een feitelijke tijdelijke invulling. De vbo’s kunnen één of meerdere belangstellenden met hun ideeën in hun plan van aanpak meenemen.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat u geen rechten kan ontlenen aan deze mail of enig ander aspect in deze procedure.

Vragenlijst Wolvenburg – aankondiging en resultaten

Wie, wanneer en hoe? Met de vragenlijst hebben we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden een kans gegeven hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014. In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de vragenlijst om de persoonlijke mening. De lijst kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De vragenlijst stond op een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden.

De aanleiding: Gevangenis Wolvenplein komt in juni 2014 leeg te staan. Na 159 jaar verliezen de gebouwen hun functie. Wat kan en mag met het bolwerk Wolvenburg en/of de gebouwen van de gevangenis Wolvenplein gebeuren? In januari zijn veel ideeën verzameld. Wat vinden wij daarvan? Wij hebben de mening in mei 2014 gepeild.

Enkele vragen met hun antwoorden:

Van 12 mogelijke bestemmingen voor de gebouwen is de voorkeur gevraagd (van graag tot niet):

2014-enquete-1

Van 20 mogelijke aanpassingen is de instemming gevraagd (van eens tot oneens):

2014-enquete-2Download de volledige resultaten onder de volgende links:

2014-05 Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

2014-05 Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf

 

Plannenmakers bezochten de gevangenis

Afgelopen vrijdag 21 mei hebben we met de directie van PI Wolvenplein een rondleiding georganiseerd voor plannenmakers. Met 20 belangstellenden zijn we door de verschillende gebouwdelen gelopen. De gebouwen zien er goed uit, aangepast aan de moderne eisen van deze tijd (voor een gevangenis). Het werd ons ook duidelijk dat ontsnappen niet mogelijk is. Er zijn geen vluchtdeuren.

140523-rondleiding-gevangenis-wolvenplein-met-plannenmakersHet herbestemmen van Wolvenburg, hoelang gaat dat duren? Bij ‘Artikelen’ is recent een stuk opgenomen met de titel ‘verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg’. Het is een downloadbare PDF. Daarin worden vragen beantwoord over tijdelijk gebruik, wie mag kopen en hoelang het gaat duren. Dat weten we allemaal niet, maar we geven een idee.

Wethouder maakt kennis met Stadsdorp Wolvenburg

Op 25 juni maakte Wijkwethouder Kees Geldof een kennismakingsfietstocht door alle buurten van de Binnenstad. Een van de stops op zijn route was de gevangenis op het Wolvenplein.

2014 1001 wethouder geldof op bezoekHij meldde zich in de middag bij Esther de Koning, die in één van de oude cipierswoningen op het terrein woont. Ook buurtbewoners Els Deijkers en José Theunesen waren aanwezig. De wethouder werd vergezeld door mensen van het wijkbureau Binnenstad.

Ze hebben gesproken over het initiatief Stadsdorp Wolvenburg en Esther heeft benadrukt dat de buurt graag betrokken wil zijn bij het proces van herbestemming en vooral een open invulling voor de gevangenis wenst waaraan een buurtfunctie is gekoppeld.

De resultaten van de onlangs gehouden enquête zijn meegegeven aan de wethouder die na 10 minuten zijn fietstocht weer hervatte.

Presentaties van plannenmakers voor Wolvenburg

Presentaties van plannenmakers op 14 april 2014 over de herbestemming Wolvenburg zijn enthousiast ontvangen. Meer dan 80 belangstellenden waren aanwezig in de gymzaal van de school Wittevrouwenkade.De initiatiefnemers van Stadsdorp Wolvenburg leiden de avond.

150415-bijeenkomst-utrechtse-school presentaties plannenmakersStadsdorp Wolvenburg wil graag de ‘processor’ zijn voor het vinden van een herbestemming van gevangenis Wolvenplein. Deze avond is georganiseerd voor presentaties van plannenmakers aan de omwonenden en andere belangstellenden. Om 8 uur opende Susan Rietveld de avond. Bert Poortman licht kort de stand van zaken toe en dan komen de plannenmakers aan het woord onder leiding van Esther de Koning. Lees meer >>

We hebben met brainstorm ideeën verzameld, honderden!

De gevangenis gaat dicht en waarschijnlijk binnenkort. Welke nieuwe bestemming krijgen de gebouwen van PI Wolvenplein en het bolwerk Wolvenburg?

Op 27 januari hebben we de buurt ingeschakeld. De directie van de gevangenis stelde ons een ruimte beschikbaar: het ‘ISD-huis’. Met 64 buurtbewoners en andere belangstellenden zijn ideeën gegenereerd. Door een actief programma onder leiding van José Theunesen heeft iedereen meegedaan.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 ideeënDe volgende vragen hebben ons erbij geholpen:

  • Welke bestemming zie je voor Wolvenburg?
  • Welke kwaliteiten kan Wolvenburg krijgen?
  • Wat mag er niet gebeuren?

Het is een zeer geanimeerde en geslaagde avond geworden. Iedereen voor de deelname bedankt!

De resultaten zijn onder de link als PDF te downloaden: 2014-01 Brainstorm SW januari 2014 Verslag bijeenkomst.pdf

27 januari gaan we ideeën verzamelen, doe je mee?

De gevangenis gaat dicht en waarschijnlijk binnenkort, de beslissingen hierover zijn nu gevallen. Welke nieuwe bestemming krijgen de gebouwen van PI Wolvenplein en het bolwerk Wolvenburg? 27 januari gaan gaan we ideeën genereren en vertellen ons plan per film voor het publiek op YouTube.

dromen-wolvenburg-youtube Lees meer >>

Gesprek met de directie van PI Wolvenplein

2002-hoofdingang-met-de-eerste-steen-uit-1953-gevangenis-wolvenplein

Op 16 december 2013 zijn we ontvangen door de directie van PI Wolvenplein. Aanwezig waren de directie van PI Utrecht Harry Versteeg en Piet Verbruggen, beleidsmedewerker DJI uit Den Haag Ton Daans en van Stadsdorp Wolvenburg Bert Poortman, Esther de Koning en Susan Rietveld. Hieronder volgt een kort verslag.
Lees meer >>

Tweede bijeenkomst Stadsdorp Wolvenburg – kansen en bedreigingen

Hoe spannend is het proces van herbestemming van Wolvenburg? We zien kansen en bedreigingen! De tweede bijeenkomst op 4 november 2013 van het initiatief Stadsdorp Wolvenburg bracht meer dan 20 personen bijeen in het rustieke souterrain van Silverijn (De Zilveren Vosch) aan de Plompetorengracht.

Iets meer dan een maand nadat het initiatief van Susan Rietveld van start is gegaan, hebben meer dan 90 personen zich gemeld om mee te doen. Een website is ingericht, flyers zijn rondgebracht, achtergrond informatie is verzameld en de eerste contacten zijn gelegd.

In de bijeenkomst blijkt al snel hoe spannend het proces van herbestemming van Wolvenburg is. We zien kansen en bedreigingen! De rust op het Wolvenplein is een groot goed, ook de omliggende straten zijn huiverig voor meer verkeer. Het gesloten karakter van de huidige gevangenis wordt als prettig gezien en houdt ook een uitdaging in. Wolvenburg kan meer van de buurt worden als het open is en openstaat voor bezoek van de buren. Herbestemmen wordt voorts opgemerkt is geen eenvoudige klus, professionaliteit en kloppende financiën zijn nodig. Lees meer >>