Wolvenburg in de wachtstand

Er is weinig nieuws is. Het tijdelijk gebruik van de gevangenis gaat onverminderd voort. De Escaperoom is in trek, vele groepen boeken voor activiteiten in De LiK en wij zijn druk met rondleidingen. Ook de vele (tijdelijke) werkplekken zijn in gebruik.

Wolvenburg in de Wachtstand

Kunstwerk van Susanne Willems ‘de wolf’

De visie op de toekomst van Wolvenburg is duidelijk na de vergadering van de gemeenteraad van 18 juli, zie de site ‘visie’. Wethouder Klaas Verschuure heeft van de gemeenteraad nog wat huiswerk meegekregen om met het Rijk te bespreken. Eigenaar het Rijk weet inmiddels waar ze aan toe is. Wanneer het Rijk de verkoop start is ons niet bekend al kan dit al in de komende maanden duidelijk worden. Voor wie meer wil weten over de planning van herbestemming en verkoop, zie de site ‘verkoop’.

Voor wie nog een tijdelijke werkplek zou willen, af en toe komt er een ruimte beschikbaar. Informeer bij Bewaakt & Bewoond.

De Raad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Vergadering Raadscommissie Stad & Ruimte op 4 juli in de raadszaal

Lees meer >>

De Gemeenteraad komt 20 juni

De Gemeenteraad wil op een bijeenkomst op donderdagavond 20 juni graag van (buurt)bewoners, organisaties en andere partijen zelf horen hoe zij denken over het visiedocument Wolvenplein. Partijen horen graag welke ideeën zij hebben en welke zaken zij van belang vinden voor de herontwikkeling van het Wolvenplein.

Lees meer >>

Wat wordt gevangenis Wolvenplein?

Enkele weken geleden is de visie op de toekomst van gevangenis Wolvenplein uitgekomen. Wat vinden we daarvan? Inmiddels duurt het allemaal wat langer met het tijdelijk gebruik. We hebben het tijdpad aangepast. In dit nieuwsbericht blikken we tevens terug op een geslaagd Landgenotenpodium.

Visie – Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk
Lees meer >>

Verkoop gevangenis Wolvenplein: WANNEER?

Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Hoelang gaat dat allemaal duren?

Dit artikel geeft een formeel en een informeel antwoord op die vragen. Eerst is er ruimte voor de formele antwoorden van Minister Blok op deze vragen. Vervolgens volgt een informeel antwoord. Wij spreken vaak over de verkoop van Wolvenburg. Het bolwerk is namelijk het geheel van oude gevangenis gebouwen, voorplein, ringmuur etc.. Lees meer >>

Visiedocument gevangenis Wolvenplein is openbaar

Hedenochtend, woensdag 17 april, ontvingen we onderstaand mailbericht:

“U heeft een reactie gegeven op het visiedocument.
Vandaag wordt het besluit van het college van B&W bekend gemaakt.

Gelijktijdig wordt een antwoord gegeven op uw reactie. U kunt dat vinden in de reactienota.

De informatie is vanaf bekendmaking ook te vinden op de website.

Ik zal u hier zo snel mogelijk over informeren.”

 

> Bekijk het visiedocument

Lees meer >>