Hernieuwde vrijheid en meer nieuws

Hernieuwde vrijheid en meer nieuws: de verkoop van de gevangenis is gaande, nieuw tijdelijk gebruik van de gevangenis is gestart en zo is er meer te delen, zoals deze foto uit het voorjaar:

Hernieuwde vrijheid en meer nieuws

Met de hernieuwde vrijheid zijn er alleen rondleidingen op aanvraag voor kleine groepen. Pas op Open Monumentendag zaterdag 12 september gaan de deuren open, met een veilige route door de gebouwen. Zondag 7 juni is er een buurtborrel.

Nieuw tijdelijk gebruik De Lik

De Corona tijd heeft er bij velen aardig ingehakt, zoals ook tijdelijk gebruiker Bakx & Meijer en De LiK. De activiteiten zijn vrijwel stilgevallen en starten nu langzaam weer op. Het gebruik van de ruimten in de gevangenis wordt wel anders.

Met de verruiming van mogelijkheden per 1 juni kan De LiK weer gasten ontvangen.

Terras op luchtplaats Noord

Er zijn daarvoor drie opties: er is een terras voor bezoekers op Luchtplaats Noord. Er zijn Werkplekken, voor wie een dag niet thuis wil werken in Cellengang B. En de derde optie, een groepsrestaurant voor groepen tussen de 15 en 30 personen in de voormalige kerk met bijbehorende terras (Luchtplaats Zuid). Kijk voor dit nieuwe gebruik op De LiK.

Verkoop gevangenis gaande

Op 17 maart is de verkoop van het gevangeniscomplex gestart, inmiddels ruim twee maanden geleden. Iedereen, belangstellend en beschikkend over de middelen, kan het bolwerk met de gebouwen kopen. Namens het Rijk heeft het Rijksvastgoedbedrijf daarvoor een Biedboek samengesteld met de procedure en informatie, zie Biedboek.

Pagina biedboek Real Estate Rijksvastgoedbedrijf RVB

De verkoop wordt geen handje klap. Het is een procedure in stappen tot juni 2021.

Er zijn in juni kijkdagen voor de inschrijvers. Elke kandidaat koper, die aan eisen voldoet, kan op 26 oktober een plan indienen. Elk plan moet voldoen aan het visiedocument van rijk en gemeente over toekomstig gebruik.

Uit de ingediende plannen worden de meest kansrijke op basis van criteria geselecteerd. De criteria staan in ook het visiedocument, zie daarvoor ‘Verkoop start binnenkort’ op onze site. De beste kandidaat kopers krijgen vervolgens de tijd om hun plan verder uitwerken en van een bieding te voorzien. Op 11 februari 2021 dient het uitgewerkte plan ingediend te worden en op 12 april de bieding, een prijs voor het over te nemen complex. Naar verwachting wordt in mei 2021 de koper bekend gemaakt.

De nieuwe eigenaar wacht vervolgens een lang traject van vergunningen en ombouw. Daarover later meer. Stadsdorp Wolvenburg is overigens geen gegadigde en stelt zich onafhankelijk op.

De achterliggende tijd bracht veel leed. Een oud-buurtbewoner willen we speciaal herdenken.

Oud-buurtbewoner overleden

Op 5 mei is meneer (Hennie) Mulder op 82-jarige leeftijd overleden in het Diaconessenhuis. Jarenlang was hij onze buurman op Molenstraat 9, tot de verhuizing begin 2019 naar zorgcentrum Zuylenstede.

Bijna 50 jaar woonde meneer Mulder in de Molenstraat. De Molenstraat was toen saneringsgebied, veel huizen zouden worden gesloopt. De bewoners dachten daar anders over. Samen met de buurt zette meneer Mulder zich in voor behoud van de huurhuizen. Eerst moest de gemeente overtuigd worden.

Met zijn liefde voor de geschiedenis van de stad was hij de aangewezen persoon om de brochure: ‘Geschiedenis van de Molenstraat en omgeving’ (1986) samen te stellen. Daarin beschreef hij op persoonlijke wijze de geschiedenis van de Molenstraat, voorzien van plattegronden en illustraties uit het verleden en foto’s van de situatie in de jaren tachtig.

Zijn conclusie: ‘Misschien kan na eeuwenlange afbraakwoede in ons gebied nu eindelijk eens worden begonnen het bestaande te respecteren en niet zomaar alles op de schop te nemen.’

In 1986 besloot de gemeente Utrecht om de huizen in de Molenstraat te renoveren. Voorjaar 1988 werden de woningen opgeleverd en kwamen de meeste bewoners weer terug, meneer Mulder om er pas in 2019 weer uit te vertrekken.

Misdaad terug op Wolvenplein

Rick Nieman presenteert Misdaad College in gevangenis Wolvenplein

De misdaad is terug in een reeks van vier TV afleveringen van Misdaadcollege waarin politie en justitie vertellen over de oplossing van spraakmakende misdaadzaken. De eerste week van mei bleek prima geschikt om de opnames te doen in de verder nogal lege gevangenis.

Programmamaker en presentator Rick Nieman: ‘Ik denk dat dit echt een goede inkijk geeft in het werk van politie en justitie.’ Daar mag u wat ons betreft zelf over oordelen.

Er zijn al drie uitzendingen geweest van het programma vanuit gevangenis Wolvenplein. Zie Uitzending gemist of de laatste uitzending dinsdag 9 juni op NPO1.

Reclameborden

Eerst werden de Te Koop borden te vroeg geplaatst en moesten weer verwijderd worden (januari). Vervolgens bleek het RVB geen vergunning te hebben. En zoals bekend zou mogen zijn, elk bouwwerk in het beschermde stadsgezicht van Utrecht dient getoetst te worden aan welstandseisen.

En de welstandscommissie vond het voorstel maar niets. Zij wijst de aanvraag af met de volgende argumentatie, aldus haar verslag van 31 maart: “Hoewel het een tijdelijke reclamevoering betreft van 3 maanden, leidt de plaatsing tot een aantasting van het monumentale complex en van het beschermd stadsgezicht. Het is een uniek complex met een bijzondere ligging aan de singel, waar ook tijdelijk een dergelijke visuele aantasting ongewenst is. De omvang en het gebrek aan afstemming op het monument leidt tot een negatieve uitstraling op monument en omgeving. Ook het bouwbord domineert de omgeving. Meer maatwerk en zorgvuldigheid is vereist bij het voeren van een verkoopcampagne van een dergelijk monument”.

Tsja, wat betreft vergunningen dient elke burger de wet te kennen, ook die van het rijk. Welk bord bij een monument past, daarvoor is respect nodig. Voorlopig geen Te Koop borden dus.

Bezoek van de gevangenis

Het Bezoekersuur, de rondleidingen van Stadsdorp Wolvenburg, gaan voorlopig niet door. Op zaterdag 12 september vindt openstelling plaats tijdens de Open Monumentendag. Stadsdorp Wolvenburg gaat zorgen voor een goede routing en informatie om voor iedereen een veilig bezoek mogelijk te maken. Tot die tijd is het voor kleine groepen mogelijk om een rondleiding te boeken. Kijk daarvoor op onze site Rondleidingen..

Met de beperkte opening van horeca sinds 1 juni gaan we proberen om op zondag 7 juni een buurtborrel te houden bij Puschkin Ridderschapstraat 1: om 16.00 uur voor zover mogelijk op het terras.

Hernieuwde vrijheid en meer nieuws wordt vervolgd.

Verkoop gevangenis Wolvenplein: Wat ging er aan vooraf?

Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’

  • Hoe verkoopt het Rijk bolwerk Wolvenburg?
  • Is tijdelijk gebruik van de gevangenis mogelijk?
  • Is de gemeente Utrecht betrokken?
  • Start van de verkoop 17 maart 2020

Dit artikel geeft een chronologisch verslag van het gehele proces van sluiting tot verkoop van gevangenis Wolvenplein. Dit gaat in de vorm van een formeel en informeel antwoord.

Lees meer >>

Verkoop PI Wolvenplein duurt tot juni 2021

De verkoop van PI Wolvenplein is begonnen. Pas eind oktober worden aanmeldingen met referenties en plannen verwacht. Na selectie volgen in februari de projectvisies van de kandidaten en een bieding in april. Op z’n vroegst is 21 juni 2021 de nieuwe eigenaar bekend.

Luchtfoto gevangenis Wolvenplein – foto uit 2016 site biedboek RVB
Lees meer >>

Verkoop gevangenis Wolvenplein start en ander nieuws

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te beginnen met de verkoopprocedure van gevangenis Wolvenplein in de week van 17 maart. Het was een geslaagde muziekavond zaterdag 7 maart en buurtgenoten, ook de jongsten, doen aan ‘plandelen’.

Luchtfoto Gevangenis Wolvenplein op bolwerk Wolvenburg in 2018
Lees meer >>

Binnenkort start de verkoop

Binnenkort start de verkoop van bolwerk Wolvenburg met de gebouwen van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein.

Visiedocument Wolvenplein vastgesteld

De gemeente heeft op vrijdag 14 februari het definitieve Visiedocument gestuurd aan de gemeenteraad, zie de link site Utrecht. Met de visie als basis gaat het Rijk de gevangenis verkopen.

Lees meer >>

Wolvenburg in de wachtstand en (nog) NIET te koop

Te koop? NEE

Een ‘Te koop’ bord is op maandag 13 januari 2020 geplaatst. Het zou de start voor de verkoop markeren. Dat was althans de verwachting van het Rijksvastgoedbedrijf toen ze het reclamebord bestelde in 2019. Maar de gemeente en het Rijk zijn het nog niet eens over de voorwaarden van de verkoop. De verkoop is NIET gestart. Het Te koop is op 20 januari verwijderd.

Lees meer >>

De Raad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Vergadering Raadscommissie Stad & Ruimte op 4 juli in de raadszaal

Lees meer >>