Rijksvastgoed “krijgt geen prijskaartje”

jaap-uijlenbroek-van-het-rijksvastgoedbedrijfHet Rijksvastgoedbedrijf gooit het roer om bij de verkoop van ruim 330 rijkspanden. Topman Jaap Uijlenbroek van het Rijksvastgoedbedrijf presenteert op de vastgoedbeurs Provada de nieuwe Afstootstrategie. In een artikel in het blad ‘De Architect’ van 12 mei 2015 wordt er verslag van gedaan.

 

Hieronder staat een selectie uit twee artikelen. De tekst en foto is van Ingrid Koenen. Lees meer >>

Voor het afstoten van vastgoed heeft het Rijk beleid

Gevangenis Wolvenplein behoort tot de verzameling van door het Rijk af te stoten vastgoed. Het Rijk heeft op dat gebied een grote opgave. Vier verschillende overheidsafdelingen voor vastgoed zijn in 2014 ondergebracht in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op 6 december 2013 heeft de Ministerraad de Rijksvastgoedportefeuillestrategie 2014 vastgesteld. 

rli advies vrijkomend rijks - vastgoed Lees meer >>

Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 en enquete Lees meer >>

De financiële puzzel bij herbestemming

‘Zo duur? Voor dat bedrag kun je een heel nieuw gebouw neerzetten!’ Deze verbaasde uitroep is regelmatig te horen uit de monden van mensen die geen ervaring hebben met herbestemmen.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nationaal Programma Herbestemming. Download met de link de PDF van het rapport of door een klik op de foto:

2014-financie%cc%88le-puzzel-bij-herbestemming-monumenten-boei Lees meer >>

Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op deze locatie gebouwd mag worden. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘Maatschappelijk – Justitiële Inrichting’. Nieuw gebruik zal al snel gepaard moeten gaan met een bestemmingswijziging. Daarnaast staan nog veel meer ‘regels’ in het bestemmingsplan.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein

Plankaart 2010 – bestemming Maatschappelijk Justitiële Inrichting

Lees meer >>

Sluiting en vervreemding van PI Wolvenplein

Op 22 maart 2013 kondigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het voornemen af uit tot sluiting van PI Wolvenplein. Dat gebeurde in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer met een Masterplan ombuigingsmaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De reden van sluiting is eenvoudig: er zijn teveel gevangenissen en de regering moet bezuinigen. In de brief wordt dit overigens verwoord als noodzaak tot ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en grote ambities op het gebied van veiligheid. In het overzicht van te sluiten inrichtingen staan 30 locaties, waaronder de in 2015 te sluiten PI Utrecht, locatie Wolvenplein met circa 124 plaatsen.

Luchtfoto van gevangenis Wolvenplein op het bolwerk Wolvenburg

Lees meer >>

Uittreksel monumentenregister Rijksmonument

Wolvenburg is van oorsprong een bolwerk uit circa 1580. Sinds 1856 staat er een gevangenis. In 1976 zijn de verdedigingswerken, waaronder de grachten, bolwerken en taluds Rijksmonument geworden. In 2001 is het gevangeniscomplex tot Rijksmonument benoemd. Wolvenburg is onder vijf verschillende beschrijvingen beschermd.

2015-wolvenburg-luchtfoto-door-siebe-swart

Bolwerk Wolvenburg in 2015 – foto Siebe Swart

Lees meer >>

Wereld van Wolvenburg

De Wereld van Wolvenburg: verslag van een architectuur-avontuur uit 1995

Als de gevangenis verdwijnt van het Wolvenplein, wat kan daar dan wel/niet komen?

Die vraag werd in 1995 opgeroepen door de toenmalige werkgroep verfraaiing Breedstraatbuurt. Er was indertijd geen plan om de gevangenis te sluiten. Neen, maar de buurt kon maar beter voorbereid zijn als het wel zover kwam. Met dit idee werd een aantal architecten uitgenodigd om hun ideeën daarover vorm te geven tijdens een workshop Wolvenburg.

Die ideeën zijn gebundeld in het boekwerkje “De Wereld van Wolvenburg – verslag van een architectuur-avontuur”. Onder link is op ISSUU het boekwerkje in te zien.

In het boekje veel plannen waarvan heel goed is dat ze niet uitgevoerd zijn en hopelijk nooit worden. Maar het mooiste in het boekje is wellicht de tekening van Rein vd Pol. Duidelijk geen architect en met mogelijk een vooruitziende blik:

1995-nieuwe-bestemming-tekening-rein-vd-pol-wolvenburg