Ontruiming gevangenis, vergunningaanvragen en een tijdelijke brug?

De komende maanden wordt de gevangenis door Justitie ontruimd. Het tijdelijk gebruik kan plaatsvinden als vergunning wordt verleend, in dit bericht meer informatie over de verkoop door het RVB en Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd advies te geven over een tijdelijke brug. Meer nieuws op de buurtborrel van 14 januari en de brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk – wordt gepresenteerd.

gevangenis-wolvenplein-schets-albo-helm-4

De gevangenis wordt deze maanden ontruimd

Gevangenis Wolvenplein was tot eind 2014 een ‘reserve-gevangenis’. Dat was de nieuwe status binnen Justitie om na het vertrek van de gevangenen het gebouw niet als leegstaand te betitelen. Tot die tijd had het gebouw niet over belangstelling te klagen uit Justitiële kringen. Zo had het Openbaar Ministerie Utrecht, onder anderen de officieren van justitie, er haar kerstdiner. Sinds 1 januari dit jaar is die status er af gehaald en wordt het gebouw leeggehaald. Helaas blijft het lelijke prikkeldraad zitten.

De overheid heeft een soort interne marktplaats voor overbodige spullen. Veel materiaal van PI Wolvenplein gaat naar andere gevangenissen, asielzoekerscentra en dergelijke. Zo staat er nu af en toe een vrachtwagen om spullen op te halen.

Eind maart verlaat Justitie het gebouw en wordt de sleutel overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Die overhandigt meteen de sleutel aan de door haar aangestelde tijdelijk beheerder Bewaakt & Bewoond. In april dit jaar gaat het gebouwencomplex een nieuwe tijdelijke levensperiode in.

Vergunningaanvragen

Een tweetal vergunningaanvragen zijn bij de gemeente ingediend voor tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein. HACKING HABITAT vraagt vergunning voor gebruik van de gebouwen in de periode februari-mei 2016 voor haar kunstmanifestatie. Deze vergunning is 5 december aangevraagd en gaat uitsluitend om een tijdelijke bestemmingswijziging.

Bewaakt & Bewoond heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk gebruiken van het gebouw ten behoeve van culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning. De aanvraag is van 20 januari en moet nog worden bestudeerd. Waarschijnlijk is de aanvraag ook voor een tijdelijke bestemmingswijziging.

Advies over een tijdelijke brug

Stadsdorp Wolvenburg heeft van de organisatie HACKING HABITAT het verzoek gehad om haar mening te geven over het realiseren van een tijdelijke brug over de singel gedurende de periode van de kunstmanifestatie in de periode februari-mei 2016. Wij zijn onder voorwaarden positief over het voorstel. Op de website staat bij het nieuws ons uitgebreide antwoord.

De verkoop van Wolvenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een grote portefeuille met te verkopen rijksgebouwen en daarvan zijn er een aantal in de gemeente Utrecht te vinden. Het RVB wil eerst met de gemeente tot een samenwerkingsovereenkomst komen voor het door haar af te stoten vastgoed in de stad Utrecht. Het is niet geheel duidelijk wat daarvan het doel is.

Het RVB heeft nog geen besluit genomen over de te volgen verkoopprocedure voor Wolvenburg. Ze heeft daarbij zeker drie mogelijkheden: via een makelaar, een enkelvoudige inschrijving of een getrapte verkoopprocedure. Wat aan alle mogelijkheden vooraf gaat is overleg met de gemeente over de kaders voor bestemmingswijziging en de kaders voor aanpassing van de gebouwen en het bolwerk voor ander gebruik. De gemeente formuleert de uitkomst daarvan doorsnee genomen in een startnotitie aan het bestuur. Pas later wordt een ‘bouwbrief’ opgesteld met de nieuwe eigenaar. Het RVB gaat ook het gebouwencomplex Wolvenplein nauwkeuriger beschrijven in een cultuur historische inventarisatie: dat geeft een overzicht van de gebouwen en wat er waardevol is aan de Rijksmonumenten. Dit document is een goede basis bij de verkoop. Het gaat nog even duren voor het zover is.

Buurtborrel op zaterdag 14 februari in de Moira-zaal 16.00 uur

De buurtmaaltijd vorige zomer was een groot succes. We hebben ons toen voorgenomen hier een vervolg aan te geven. Dit willen we doen in de vorm van een buurtborrel op 14 februari van 16:00 tot 18:00 in de Moira (toevallig op Valentijnsdag). Niet alleen de buurt is welkom (alle huisgenoten), ook de relaties (leden) van Stadsdorp Wolvenburg. Voor drankjes wordt gezorgd. Noteer de datum!

Tijdens de bijeenkomst wordt het startschot gegeven voor een nieuwe activiteit. Stadsdorp Wolvenburg brengt een brochure uit: Wolvenburg, de toekomst van een bolwerk. Daarin staan ‘dromen’ over een ander bolwerk. Uiteraard gaan we vragen wat iedereen er van vindt.

Reacties zijn gesloten.