Binnenkort start de verkoop

Binnenkort start de verkoop van bolwerk Wolvenburg met de gebouwen van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein.

Visiedocument Wolvenplein vastgesteld

De gemeente heeft op vrijdag 14 februari het definitieve Visiedocument gestuurd aan de gemeenteraad, zie de link site Utrecht. Met de visie als basis gaat het Rijk de gevangenis verkopen.

Visiedocument is nu definitief

Het Visiedocument is belangrijk, want een nieuwe eigenaar mag het daarin geformu­leerde beleid als uitgangspunt voor een bestemmingswijziging van bolwerk Wolvenburg gebruiken. In 2017 is begonnen met het formuleren van een conceptvisie op de toekomst voor gevangenis Wolvenplein. Medewerkers van de Gemeente en het Rijk hebben dit voorbereid. In 2017 zijn in een viertal bijeenkomsten met een klankbord­groep de vorderingen besproken. De tweede bijeenkomst werd besteed aan de inbreng van de klankbordgroep deelnemers Stadsdorp Wolvenburg, Centrum Manage­ment Utrecht, bewonersgroep Wolvenbuurt, Utrecht Weer Omsingeld en Wijkraad Binnenstad.
De verwachting was dat al eind 2017 de verkoop zou kunnen starten. Een vlotte afhandeling via de gemeenteraad bleek niet mogelijk door de verkiezingen van 2018. Vervolgens had het nieuwe college op- en aanmerkingen. Het concept document kwam in de gemeenteraad in juli 2019 en kreeg toen geen akkoord. Er werden 2 moties en 2 amendementen aangenomen.

Moties en amendementen

Motie – Voeg groen toe aan Wolvenplein
Naar aanleiding van deze motie is aan de randvoorwaarden toegevoegd: “De nieuwe eigenaar moet het complex ‘vergroenen’ door bijvoorbeeld het binnenterrein te ontharden of het inpassen van groene daken en/of gevels bij nieuwbouw, volgens het principe van “groen/onverhard, tenzij…”.”

Amendement – een sociaal Wolvenplein
In een eis eis en een uitgangspunt is opgenomen dat “Tenminste 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte moet worden ingevuld met de functie Wonen” aangevuld met “ook in de sociale sector en in het middensegment.”
Een uitgangspunt is aangevuld met de zin “Voor de functie Wonen, betekent dit voor een belangrijk deel in de sociale sector en in het middensegment.”

Amendement – Rust, Reuring & Return
Een uitgangspunt is uitgebreid met de vetgedrukte tekst: “Voor een succesvolle herontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de functies in de binnenstad op alle vlakken en wordt ook gewicht gegeven aan de sociaal-maatschappelijke functie van bedrijven. Daarbij wordt recht gedaan aan de kenmerkende variatie op het gebied van horeca en andere voorzieningen in de binnenstad.”

Aan eisen dienen kopers onverbiddelijk te voldoen, op uitgangspunten dient een score hoger dan 5.5 op een schaal van 10 gehaald te worden.

Eén motie heeft het niet gehaald: het gunnen op basis van de hoogste kwaliteit van het plan in plaats van de hoogste prijs. Het RijksVastgoedBedrijf heeft onvoldoende vertrouwen in haar kunnen om dat objectief uit te kunnen voeren. Een keuze op basis van kwaliteit verhoogt namelijk de kans op een ongeldige inschrijving, omdat op basis van een niet zuivere beoordeling de winnende partij misschien voordeel heeft gekregen. En dat laatste mag niet op basis van Nederlandse beleidsregels die in overeenstemming zijn met Europese regelgeving. Het RijksVastgoedBedrijf heeft dit in een begeleidende brief toegelicht.

Binnenkort start verkoop gevangenis

Het RijksVastgoedBedrijf is als eigenaar verantwoordelijk voor het verkoopproces van het Wolvenplein. Met de nu vastgestelde Visie kan de verkoop in principe al in maart 2020 starten. De raamwerken voor de borden Te Koop staan al opgesteld. In de week van 13 januari is al geoefend met de borden. Binnenkort staat er op het bolwerk Te Koop! Wij houden u op de hoogte.

Verkoopborden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 21 februari j.l. een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van verkoopborden gevangenis Wolvenplein. Te verwachten is dat na een termijn van 8 weken de vergunning wordt afgegeven. Het zou kunnen dat de borden ‘Te Koop’ er in de tweede helft van april weer komen te hangen.

Periode tijdelijk gebruik
In april 2015 is het tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein gestart. Voor een periode van vijf jaar is een tijdelijke bestemming van een leegstaand gebouw mogelijk, te verlengen met nog eens vijf jaar. Op 10 februari heeft tijdelijk beheerder Bewaakt & Bewoond een vergunning aangevraagd om de periode van tijdelijk bestemming te verlengen tot april 2025.

Of het einde van die periode tijdelijk gebruik met een nieuwe eigenaar vanaf medio 2021 ook gehaald wordt is uiteraard nog niet bekend. Wat wel al duidelijk is, een nieuwe bestemming is er pas na het wijzigen van het bestemmingsplan en dat kan met een nieuwe eigenaar ook zo maar enkele jaren duren. Wie weet na ook nog een verbouwing pas in 2025.

Reacties zijn gesloten.