Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op deze locatie gebouwd mag worden. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘Maatschappelijk – Justitiële Inrichting’. Nieuw gebruik zal al snel gepaard moeten gaan met een bestemmingswijziging. Daarnaast staan nog veel meer ‘regels’ in het bestemmingsplan.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein

Plankaart 2010 – bestemming Maatschappelijk Justitiële Inrichting

Het tijdelijk gebruik dat voor de gevangenis in april 2015 is ingegaan, is goedgekeurd in de vorm van een omgevingsvergunning. Voor tijdelijk gebruik is dat mogelijk. De vergunning is afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een voormalig gevangeniscomplex voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, werkplekken voor zelfstandigen, ateliers en kleinschalige kamerbewoning voor een periode van 5 jaar, ingaande januari 2015.

Voor een definitieve nieuwe bestemming van bolwerk Wolvenburg is een herzien bestemmingsplan nodig. Zonder dit bestemmingsplan worden geen omgevingsvergunningen afgegeven. De regels van het bestemmingsplan binnenstad hebben tot doel om grip te houden op het bouwen, de stad wil waarborgen dat waarden en kwaliteiten behouden blijven. Daarbij is de historische binnenstad bijzonder. In 2010 is het bestemmingsplan van de binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een omvangrijk boekwerk met diverse kaarten.

Voor bolwerk Wolvenburg is van het plan een kortere samenvatting gemaakt. De samenvatting bestaat uit de volgende delen:

  • bestaand beleid de Structuurvisie
  • bestaand beleid, de overige beleidskaders
  • bestaande situatie Wolvenburg
  • onderzoek en randvoorwaarden
  • bestemmingsplan Wolvenburg

Onder de link staat de PDF samenvatting Wolvenburg. Het volledige plan is als PDF te downloaden onder de link ruimtelijke plannen binnenstad

Reacties zijn gesloten.