Toekomst

Toekomstige bestemmingen

Over de toekomst van Wolvenburg zijn vele ideeën en meningen. Er zijn bij Stadsdorp Wolvenburg verschillende initiatieven bekend die plannen maken voor een nieuwe bestemming van Wolvenburg. Op deze pagina is ruimte voor de verschillende initiatieven om zich te presenteren.

2015-gevangenis-wolvenplein-1-overzicht-groep-s7-hogeschool toekomstIn 2020 is met de gemeente de visie over de wijze van verkoop en herbestemming vastgelegd. In maart 2020 is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de verkoop van het bolwerk. Iedereen, mits voorzien van voldoende credit, kan meedoen aan de verkoop.

Rechts op deze pagina is bij het nieuws meer achtergrond informatie over de verkoop te vinden. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Enkele initiatieven zijn al jaren geleden met hun voorbereiding gestart. Zij hebben dat al vroeg kenbaar gemaakt, ook omdat ze graag in contact komen met anderen die enthousiast worden over hun idee.

Wooninitiatief De Witte Wolf – de gevangenis, de voorgebouwen of delen ervan zouden een herbestemming voor wonen kunnen krijgen. Er zouden appartementen in de bestaande gebouwen kunnen komen? Een groep initiatiefnemers met de naam De Witte Wolf werkt dit plan uit. Zij zijn van plan er zelf te gaan wonen, belangstellenden kunnen zich aanmelden. In een artikel in de Binnenstadskrant van januari 2017 legt de voorzitster van het initiatief hun plannen uit, de link gaat naar de PDFOf ga naar de website van De Witte Wolf.

Stadstuinderij De Groene Wolf : ‘terug in de tijd: een oase op het oude bolwerk’ – Stadsdorp Wolvenburg (bewoners van het stukje Utrecht rondom de oude gevangenis Wolvenplein en dus het bolwerk Wolvenburg) wil een stadstuinderij op een deel van het bolwerk realiseren. De eerste tuinbakken zijn in 2016 geplaatst en hun oogst al enkele jaren geleverd. De stadstuinderij loopt voorop met haar plan: geef bij een definitieve herbestemming een deel van het bolwerk terug aan de stad en de stadsbewoners. Dit deel van het centrum heeft op dit moment te weinig groen.

Hotel of hostel – ombouw van (een gedeelte) van de gevangenis tot een overnachtingsplek voor bezoekers van de stad met een kleinere beurs. Verschillende bewoners van de stad Utrecht spelen met dit idee, mede door hun buitenlandse vakanties en ervaringen met hostels. Deze plaatsen zijn naast overnachtingsmogelijkheid ook ontmoetingsplaatsen voor jongeren uit verschillende landen. Enthousiaste stadsbewoners hebben zich met dit plan bij ons gemeld, inclusief een initiatiefgroep met een businessplan. Ons zijn ook initiatiefnemers bekend die plannen hebben voor de (gedeeltelijke) ombouw tot een (bijzonder) stadshotel voor andere doelgroepen dan bezoekers met een kleine beurs.

Bemuurde grond – HEROVERING VAN DE RUIMTE TUSSEN SINGEL EN GEVANGENISMUUR – met dat voornemen is in 2016 het initiatief gestart voor een langdurig ecologisch project in samenspraak met de omwonenden op Bolwerk Wolvenburg. Tussen de muur en het water is het talud begroeid. Het gebied is niet toegankelijk omdat aan weerszijden hekken het talud afsluiten. Tot 2020 is dat kort gehouden met een intensief maaiprogramma. Daardoor werd alle spontane plantengroei in de kiem gesmoord. Met het maaibeleid is een eenzijdige begroeiing ontstaan. Het talud willen we heroveren voor/door planten en voor/door mensen door af en toe ‘te doen’ maar vooral door ‘te laten’. Zo scheppen we een vruchtbare spanning tussen ontstaan en snoeien, instinct en verstand, heroveren en begaan. De betreding daarvan is een walking practice, een wandeling onder het motto ‘a path is made by walking’ . De betreding vindt sinds 2017 maandelijks plaats. Met een nieuwe eigenaar hopen de deelnemers op een goede samenwerking.

Werkruimte start-ups en zelfstandigen – in de stad zijn verschillende bedrijfsverzamelgebouwen. Gevangenis Wolvenplein zou kunnen voorzien in het bieden van kleine werkcellen, een kleine plek waar een zelfstandige met zijn schrijfwerk, computergebruik, atelier etc. voldoende ruimte vindt. Ook zijn er een beperkt aantal grotere ruimten. Momenteel wordt onder tijdelijke voorwaarden ruimte uitgegeven. Meer dan 120 mensen hebben er een (vaak deeltijd) werkplek. Met beleid kunnen buren een goed contact stimuleren en gemeenschappelijke voorzieningen een schappelijke prijs. In de tijdelijke situatie vindt dat eerste nog maar beperkt plaats. Bij een definitieve bestemming kan dat mogelijk beter. Enkele partijen zijn bij ons bekend voor dit bedrijfsconcept. Zij overwegen om (een deel van) het gebouwencomplex voor dit doel te verwerven.

Paul Barendrecht (bedrijvencentrum Hooghiemstra) bijvoorbeeld: ‘Ons werk draait om verzamelen, verbinden en verenigen. Ik wil met en voor creatieve ondernemers en kunstenaars werken en van dit soort bijzondere gebouwen een bruisend geheel maken.’ Hij ziet voor de toekomst nog volop mogelijkheden en nieuwe gebouwconcepten. ‘Bijvoorbeeld door verbindingen aan te gaan met recreatie en slapen. En ik ben gefascineerd door de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein. Een karakteristiek gebouw met een enorm potentieel dat kan uitgroeien tot hotspot voor ondernemerschap, recreatie en het uitdiepen van het nieuwe werken. Ik zou daar heel graag iets mee doen.’

Grotere ruimten in de gevangenis worden nu onder de naam ‘De Lik’ tijdelijk gebruikt voor evenementen, diners, bedrijfsontmoetingen, lezingen etc.. Cateraar Bakx & Meijer biedt deze tijdelijke functie aan. Zelf hebben ze de oude keuken met koelcellen en de garageremise voor het cateringbedrijf in gebruik. Dat is nu tijdelijk gebruik. In de definitieve herbestemming zijn er wellicht mogelijkheden voor meer permanent bedrijfsgebruik van een deel van het complex.

Horeca – het op tijdelijke basis gestarte horeca-initiatief The Village is gestopt in oktober 2016. Deels waren de vergunningeisen voor het terras een struikelblok. The Village heeft in maart 2017 haar koffiebranderij en bakkerij verplaatst. De ruimte is niet meer beschikbaar voor nieuwe ‘tijdelijke’ horeca. Binnen de muren van de gevangenis wordt horeca ontwikkeld door cateraar Bakx & Meijer. Bij de definitieve herbestemming van de gevangenis kan horeca ingebouwd worden. Initiatiefnemers voor een herbestemming dienen de vergunningeisen van de gemeente Utrecht als een horde te nemen. De plek is en blijft bijzonder.

Een duurzamer gebouw – in 2014 hebben we met vele enthousiaste deelnemers ideeën en plannen voor de locatie gemaakt. Later zijn deze plannen in een enquête bevraagd. Enthousiast werd vrijwel iedereen voor plannen om het gebouwencomplex duurzamer te maken, ondanks de grote opgave voor het Rijksmonument. Het complex wordt verwarmd op stadsverwarming met een vermogen van 680 kW. Daarnaast is een elektrische installatie met een vermogen van 400 kVA aanwezig. Het koelvermogen is 25 kW. Het zal niet verbazen dat met deze getallen een aanzienlijk verbruik uitgedrukt wordt. Een duurzamer gebouw bespaart niet alleen veel energie (LED verlichting, isolatie etc.), maar betrekt haar energie ook uit duurzame bronnen. In plaats van zonnepanelen kan een binnenplaats wellicht overdekt worden door een glazen dak met zonnecellen, om maar een voorbeeld te noemen. Dat werkt dubbel als isolatie van gevels en als opwekker van energie. De buurt is inmiddels begonnen met een duurzaam initiatief: buurtstroom Molenstraat.

 Voorbeeld van een duurzaam zonnedak boven de luchtplaats

Mocht je ook iets willen toevoegen, mail dit dan naar wolvenburg@gmail.com.


Onderstaande afbeeldingen zijn uit recent uitgevoerd afstudeerwerk.

2013 HKU – Maike Daemen, ontwerp voormalige kerk:

2013-gevangenis-wolvenplein-vm-kerk-ontwerp-maike-daemen-2 2013-gevangenis-wolvenplein-vm-kerk-ontwerp-maike-daemen-1

2014 Jan des Bouvrie Academie – Leonie IJperlaan, ontwerp gevangenisvleugel:

2014-gevangenis-wolvenplein-vm-vleugel-ontwerp-leonie-ijperlaan

2015 Hogeschool Utrecht – Afstudeergroep S7 Bouw en Omgeving – Kees Geevers, Tjeerd Huisman, Niels Kamsma, Jorrit Klomp, Dennis Drost, Rowan Verhaar, Marlene Wesseling, Fabienne Margry; ontwerp nieuwe functies van wonen, hotel en werken:2015-gevangenis-wolvenplein-4-muurwoningen-groep-s7-hogeschool 2015-gevangenis-wolvenplein-3-binnentuin-groep-s7-hogeschool 2018 januari studeerde Roy van Maarseveen af als architect Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Naast zijn werk bij Zecc Architecten heeft hij in deeltijd enkele jaren een ‘afstudeerruimte’ gebruikt in de gevangenis. Wolvenburg werd zijn afstudeerproject. Het herbestemmen van alle delen van de oude gevangenis werd een uitgangspunt. Tijdens en voor de presentatie was er een opengewerkte maquette. Het sfeerbeeld is van de ‘gesloten’ stad waar je kunt ontsnappen aan de drukte van alledag:

Bijgewerkt 12-02-2020

Reacties zijn gesloten.