Proces

Proces naar een nieuwe bestemming

Gevangenis Wolvenplein krijgt een nieuwe toekomst. Het Rijk heeft haar afgedankt.  Het huidige gebruik is slechts tijdelijk. Het Rijk en voor haar het Rijksvastgoedbedrijf verwacht in 2020 de verkoop te starten.

Sinds april 2015 exploiteert een leegstandsbeheerder de gevangenis samen met een cateraar, die doen dat onder de namen De Vrije Wolf en De LiK. Dat is allemaal tijdelijk gebruik, tot een nieuwe eigenaar er een definitieve bestemming aan geeft. Wat gaat die voor definitieve bestemming voor het bolwerk worden?

Een nieuwe bestemming moet worden goedgekeurd, dat is de bevoegdheid van de gemeente. Het is niet bekend wat de waarde van het complex is: 1,3 hectare grond met daarop 8.800 m2 gebouw. Een gevangenis gebruiken voor een nieuwe functie vraagt mogelijk hoge investeringen, daarnaast zijn de kosten voor elektriciteit, verwarming en dagelijks onderhoud hoog.

Het goede begint als je je dromen trouw blijft. Wat is die droom? Hindernissen en beperkingen liggen al op de weg naar die nieuwe toekomst. Die worden allengs groter als er eisen gesteld gaan worden. Lees verder over de dromen en de realiteit.

De dromen

In juni 2014 is de al sinds 1856 functionerende gevangenis gesloten. Een nieuwe bestemming geef je niet vlot aan een zo oud en lastig gebouw, en waarom zou je. De gevangenis staat ook nog eens op één van de weinige bolwerken van de stad. Laten we over een bestemmingswijziging eerste goed nadenken.

Schets Albo Helm - toekomst met brug - het procesBegin 2014 heeft Stadsdorp Wolvenburg met 64 belangstellenden gebrainstormd. De wensen zijn in het verslag van die avond opgenomen. In april dat jaar vonden acht presentaties plaats van plannenmakers voor een nieuwe of tijdelijke bestemming van Wolvenburg. In juni 2014 werd de uitslag van de enquête bekend, meer dan 130 belangstellenden hebben vragen over toekomstig gebruik beantwoord. In dit vooronderzoek zijn de wensen voor drie perioden geïnventariseerd: leegstand onder beheer van Justitie, de periode van verkoop onder beheer van het Rijksvastgoedbedrijf en de definitieve bestemming. De enquête is in 2018 herhaald, de wensen van het publiek voor de toekomst zijn gepeild en gevraagd is naar de ervaringen met het tijdelijk gebruik. De enquête is door 231 deelnemers ingevuld, zie onder de link het resultaat.

Leegstaand onder beheer van Justitie

De periode van een leegstaande gevangenis onder beheer van Justitie is al geweest. Dat was van juni 2014 tot april 2015. Justitie heeft het complex van voor haar of andere overheden waardevolle onderdelen ontdaan. Met de directie van de gevangenis zijn goede contacten geweest. Plannenmakers zijn rondgeleid door de gebouwen, een groep studenten heeft voor haar afstudeerwerk een rondleiding gehad en als buurt hebben we de buurtmaaltijd in en bij het complex georganiseerd inclusief rondleidingen. Buiten een beperkt aantal andere bezoeken is het complex gesloten gebleven voor derden, anders dan voor Justitie, het was immers nog een ‘reserve-gevangenis’.

Schets Albo Helm - toekomst open toegang - het proces

Exploitatie De Vrije Wolf

De tweede fase is in april 2015 begonnen: een leegstaande gevangenis onder beheer van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf selecteerde al in september 2014 de tijdelijk beheerder Bewaakt & Bewoond. Bewaakt & Bewoond staat als beheerder onder de naam De Vrije Wolf voor een gevarieerd gebruik van het complex. In januari 2015 heeft de gemeente Utrecht ingestemd met een tijdelijke nieuwe bestemming voor een periode van twee tot vijf jaar (te verlengen met vijf jaar). Plannenmakers van het eerste uur konden hun ‘droom’ verwezenlijken: Kunstliefde met Onder Controle in mei 2015. Op Culturele Zondag 3 mei 2015 de eerste rondleidingen. HACKING HABITAT was februari-juni 2016 een internationale kunstmanifestatie.

In De Vrije Wolf participeert cateraar Bakx & Meijer. Bij Bakx & Meijer kun je de gevangenis boeken als De LiK voor een speciale gelegenheid, een productpresentatie, bedrijfsbijeenkomst, diner, vergadering of optreden. Groepen kunnen een programma van een dag of dagdeel maken met de activiteiten die worden aangeboden, zie www.delik.nl.

Succesvol is het bedrijf Gajes in de Bajes met Escaperooms. Ook Celblok-B en De Black Box zijn door het bedrijf ontwikkelde spelen voor groepen. Ook tijdens een team of bedrijfsbijeenkomst kunnen deze spelen geboekt worden.

Iedereen die dat wil kan de gevangenis voor een rondleiding bezoeken, de eerste zaterdagmiddag Bezoekersuur. Groepen kunnen boeken voor een eigen dag en tijd. Zie op deze site onder het kopje Rondleiding. Met het verhaal van het gevangeniswezen tussen 1856 en 2014 wordt een wandeling door de gevangenis gemaakt.

Schets Albo Helm - toekomst muren gaan wijken - het proces

Herontwikkeling door een nieuwe eigenaar

De verkoop van Wolvenburg gaat in 2020 starten (al hadden we eerder 2019 verwacht). Het Rijksvastgoedbedrijf is deze procedure momenteel aan het voorbereiden en het wordt een openbare verkoop (voorwaardelijk en/of onvoorwaardelijk). Het visiedocument voor de verkoop ligt nu bij de gemeente voor goedkeuring door het college en de gemeenteraad.

Het RVB verkoopt niet aan iedereen, want houdt er rekening mee dat aanstaande kopers over bewezen ervaring dienen te beschikken met het ontwerpen, (her)ontwikkelen, bouwen of financieren van projecten. Via een selectie gaat het RVB alleen deze geschikt gebleken kopers uitnodigen voor het vervolg van de inschrijving. Het RVB geeft signalen af dat kopers een onvoorwaardelijk bod moeten doen (worden direct eigenaar met alle lusten en lasten). Een voorwaardelijk aankoop is minder waarschijnlijk (pas eigenaar als het bestemmingsplan en de bouwplannen goedgekeurd zijn).

Elke nieuwe eigenaar moet overleggen met de gemeente voor een nieuwe bestemming. Dat kan zo maar enkele jaren duren! Tot 2025 mag het huidige tijdelijk gebruik voortgezet worden. Lees meer over de procedure van verkoop in het artikel -een gevangenis te koop: ‘Verkoopprocedure PI Wolvenplein ofwel bolwerk Wolvenburg te Utrecht’.

Voorlopig zijn nog alle ‘dromen’ over een definitieve nieuwe toekomst van Wolvenburg mogelijk. Die dromen hoeven niet alleen over het gebruik van Wolvenburg te gaan, maar ook hoe de plek er uit gaat zien: krijgen we meer groen, wordt er nieuwbouw mogelijk of wordt Wolvenburg weer een eiland in de singelgracht?

De herbestemming van Wolvenburg heeft een goede voorbereiding nodig, want de realiteit.

De realiteit

Schets Albo Helm - toekomst met nieuwbouw - het proces

De realiteit kan hard zijn:

  1. Het voornemen tot het sluiten van de gevangenis is in 2013 bekend geworden. De gevangenis is in juni 2014 gesloten en het Rijk heeft afstoting in voorbereiding. Maar dat laat zich niet makkelijk plannen, de stappen van het rijksvastgoedbedrijf moeten afgewacht worden.
  2. Wat mag met het gebouw? De in 1856 geopende gevangenis is de oudst behouden gebleven cellulaire gevangenis van Nederland en een Rijksmonument, inclusief de galerijen en trappen in het gebouw. Wat mag er wel en wat mag er niet veranderd worden.
  3. Wat mag in deze omgeving? Een verandering van het bestemmingsplan is noodzakelijk voor een nieuwe invulling. Het bestemmingsplan van de binnenstad (zie artikelen) geeft geen uitsluitsel, het structuurplan van de binnenstad duidt wel een richting naar wonen en ondersteunende functies (noordelijk binnenstad). Welke functies gaan wij Wolvenburgers, de stad Utrecht en haar gemeenteraad toestaan op deze locatie in de binnenstad?
  4. Het gebouw zou een duurzame toekomst moeten krijgen, dat gaat nog een hele uitdaging worden qua energieverbruik. Utrecht wil in 2030 energieneutraal zijn! (De daken zijn overigens allen gunstig gelegen voor zonnecellen en het gebouw wordt verwarmd met stadsverwarming al is dat laatste geen excuus voor de energierekening).
  5. De ontsluiting via het Wolvenplein is beperkt. Voor toenemende verkeersstromen zijn al snel meer toegangen gewenst. De vraag kan ook zijn of verkeer aantrekkende nieuwe functies gewenst zijn.
  6. Een economisch rendabel plan zal noodzakelijk zijn voor een nieuwe toekomst van Wolvenburg.
  7. Het primaat over een nieuwe toekomst ligt bij een nieuwe eigenaar en die is nog niet bekend. De gemeente Utrecht heeft besloten om geen initiatief te nemen, maar is wel faciliterend. Met andere woorden: het speelveld is vrij voor initiatieven voor iedereen die daarin een uitdaging ziet. Stadsdorp Wolvenburg ziet zichzelf in een ondersteunende rol.

Heb je ook plannen?

Overleg staat vrij met Stadsdorp Wolvenburg over haalbaarheid, wenselijkheid vanuit de buurt en de binnenstad. Stadsdorp Wolvenburg zal dit pas delen met de buurt als dit in beider belang is. Onze wens is dat de buurt niet te laat voor verrassingen komt te staan.

Bijgewerkt 12-02-2020

Reacties zijn gesloten.